ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Paros (Paros) Longitute (Lon): 25.115 Latitute (Lat): 37.022 Altitute (Alt): 39m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/10/2019 01:20 20oC (68.0oF) 77%
N (3600)
2b (6kt)
22/10/2019 00:50 20oC (68.0oF) 77%
NNE (0200)
3b (10kt)
22/10/2019 00:20 20oC (68.0oF) 82%
NNE (0200)
4b (16kt)
21/10/2019 23:50 20oC (68.0oF) 82%
N (3600)
4b (11kt)
21/10/2019 23:20 20oC (68.0oF) 82%
N (3500)
4b (14kt)
21/10/2019 22:50 20oC (68.0oF) 82%
N (3600)
4b (15kt)
21/10/2019 22:20 20oC (68.0oF) 82%
N (3600)
4b (15kt)
21/10/2019 21:50 20oC (68.0oF) 82%
N (3600)
5b (17kt)
21/10/2019 21:20 20oC (68.0oF) 82%
N (0100)
5b (18kt)
21/10/2019 20:50 20oC (68.0oF) 82%
N (0100)
5b (19kt)
21/10/2019 20:20 21oC (69.8oF) 72%
NNE (0200)
5b (18kt)
21/10/2019 19:50 21oC (69.8oF) 72%
N (0100)
5b (19kt)
21/10/2019 19:20 20oC (68.0oF) 77%
N (3600)
5b (17kt)
21/10/2019 18:50 21oC (69.8oF) 72%
N (3600)
6b (24kt)
21/10/2019 18:20 21oC (69.8oF) 72%
N (3600)
6b (22kt)

Station Observations for the last 24 hours