ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Paros (Paros) Longitute (Lon): 25.115 Latitute (Lat): 37.022 Altitute (Alt): 39m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/01/2020 13:50 11oC (51.8oF) 53%
N (3600)
6b (23kt)
20/01/2020 12:50 11oC (51.8oF) 61%
N (3600)
6b (24kt)
20/01/2020 11:50 11oC (51.8oF) 53%
N (3600)
5b (17kt)
20/01/2020 10:50 11oC (51.8oF) 53%
N (3600)
5b (18kt)
20/01/2020 09:50 10oC (50.0oF) 57%
N (3500)
5b (17kt)
20/01/2020 08:50 9oC (48.2oF) 70%
N (3600)
4b (15kt)
20/01/2020 07:50 9oC (48.2oF) 61%
N (3600)
5b (21kt)
20/01/2020 06:50 9oC (48.2oF) 61%
N (3600)
6b (25kt)
20/01/2020 05:50 10oC (50.0oF) 53%
N (3600)
6b GUSTS 7b (22ktG32kt)
20/01/2020 05:20 10oC (50.0oF) 53%
N (0100)
6b GUSTS 8b (24ktG35kt)
20/01/2020 04:50 10oC (50.0oF) 49%
N (0100)
6b (24kt)
20/01/2020 04:20 10oC (50.0oF) 49%
NNE (0200)
6b (22kt)
20/01/2020 03:50 10oC (50.0oF) 57%
N (0100)
5b (21kt)
20/01/2020 03:20 10oC (50.0oF) 57%
N (0100)
5b (21kt)
20/01/2020 02:50 10oC (50.0oF) 57%
N (0100)
5b (19kt)

Station Observations for the last 24 hours