ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/01/2020 14:50 15oC (59.0oF) 76%
WSW (2500)
3b (8kt)
18/01/2020 14:20 16oC (60.8oF) 76%
WSW (2500)
3b (9kt)
18/01/2020 13:50 16oC (60.8oF) 76%
WSW (2500)
3b (9kt)
18/01/2020 13:20 16oC (60.8oF) 76%
W (2600)
3b (7kt)
18/01/2020 12:50 16oC (60.8oF) 76%
W (2600)
3b (8kt)
18/01/2020 12:20 16oC (60.8oF) 76%
W (2600)
3b (7kt)
18/01/2020 11:50 16oC (60.8oF) 71%
WNW (3000)
3b (7kt)
18/01/2020 11:20 16oC (60.8oF) 67%
WNW (3000)
2b (6kt)
18/01/2020 10:50 15oC (59.0oF) 76%
WNW (3000)
2b (6kt)
18/01/2020 10:20 14oC (57.2oF) 81% VARIABLE 1b (2kt)
18/01/2020 09:50 13oC (55.4oF) 93% CALM
18/01/2020 09:20 13oC (55.4oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
18/01/2020 08:50 13oC (55.4oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
18/01/2020 08:20 13oC (55.4oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
18/01/2020 07:50 13oC (55.4oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours