ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.09 Latitute (Lat): 36.4 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/01/2021 22:20 9oC (48.2oF) 70%
WNW (2900)
3b (8kt)
17/01/2021 21:50 9oC (48.2oF) 70%
W (2800)
3b (9kt)
17/01/2021 21:20 9oC (48.2oF) 65%
WNW (3000)
4b (15kt)
17/01/2021 20:50 9oC (48.2oF) 70%
WNW (3000)
4b (11kt)
17/01/2021 20:20 9oC (48.2oF) 70%
WNW (2900)
4b (13kt)
17/01/2021 19:50 9oC (48.2oF) 70%
WNW (2900)
4b (13kt)
17/01/2021 19:20 9oC (48.2oF) 75%
W (2800)
4b (13kt)
17/01/2021 18:20 9oC (48.2oF) 75%
W (2700)
5b (17kt)
17/01/2021 17:50 9oC (48.2oF) 75%
W (2700)
5b (17kt)
17/01/2021 17:20 9oC (48.2oF) 75%
W (2800)
4b (15kt)
17/01/2021 16:50 9oC (48.2oF) 75%
W (2800)
4b (15kt)
17/01/2021 16:20 9oC (48.2oF) 81%
WNW (3000)
4b (12kt)
17/01/2021 15:50 9oC (48.2oF) 75%
W (2800)
4b (12kt)
17/01/2021 15:20 9oC (48.2oF) 70%
W (2800)
4b (16kt)
17/01/2021 14:50 10oC (50.0oF) 66%
W (2800)
4b (16kt)

Station Observations for the last 24 hours