ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
07/04/2020 13:50 19oC (66.2oF) 67%
WSW (2500)
4b (12kt)
07/04/2020 13:20 19oC (66.2oF) 67%
WSW (2500)
4b (12kt)
07/04/2020 12:50 19oC (66.2oF) 67%
WSW (2500)
4b (12kt)
07/04/2020 12:20 19oC (66.2oF) 67%
WSW (2500)
4b (11kt)
07/04/2020 11:50 19oC (66.2oF) 67%
WSW (2500)
3b (9kt)
07/04/2020 11:20 18oC (64.4oF) 67%
W (2600)
3b (9kt)
07/04/2020 10:50 19oC (66.2oF) 63%
W (2700)
3b (7kt)
07/04/2020 10:20 19oC (66.2oF) 67%
W (2800)
2b (5kt)
07/04/2020 09:50 19oC (66.2oF) 67%
WNW (2900)
2b (5kt)
07/04/2020 09:20 19oC (66.2oF) 67%
WNW (3000)
2b (4kt)
07/04/2020 08:50 19oC (66.2oF) 67%
NW (3100)
2b (4kt)
07/04/2020 08:20 18oC (64.4oF) 77%
NW (3200)
2b (4kt)
07/04/2020 07:50 18oC (64.4oF) 77%
WNW (3000)
2b (4kt)
07/04/2020 07:20 17oC (62.6oF) 77% VARIABLE 1b (3kt)
07/04/2020 06:50 17oC (62.6oF) 82% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours