ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.09 Latitute (Lat): 36.4 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/04/2021 13:20 19oC (66.2oF) 55%
WSW (2400)
4b (15kt)
20/04/2021 12:50 19oC (66.2oF) 55%
WSW (2400)
4b (16kt)
20/04/2021 12:20 19oC (66.2oF) 55%
WSW (2400)
4b (15kt)
20/04/2021 11:50 19oC (66.2oF) 59%
WSW (2500)
4b (15kt)
20/04/2021 11:20 20oC (68.0oF) 55%
WSW (2400)
4b (15kt)
20/04/2021 10:50 20oC (68.0oF) 55%
WSW (2400)
4b (15kt)
20/04/2021 10:20 20oC (68.0oF) 55%
WSW (2500)
4b (14kt)
20/04/2021 09:50 20oC (68.0oF) 55%
WSW (2500)
4b (14kt)
20/04/2021 09:20 19oC (66.2oF) 63%
W (2600)
4b (13kt)
20/04/2021 08:50 19oC (66.2oF) 63%
W (2600)
4b (13kt)
20/04/2021 08:20 19oC (66.2oF) 63%
W (2600)
4b (14kt)
20/04/2021 07:50 19oC (66.2oF) 63%
W (2600)
4b (14kt)
20/04/2021 07:20 19oC (66.2oF) 67%
W (2600)
4b (12kt)
20/04/2021 06:50 19oC (66.2oF) 67%
W (2600)
4b (12kt)
20/04/2021 06:20 18oC (64.4oF) 67%
W (2600)
4b (11kt)

Station Observations for the last 24 hours