ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.09 Latitute (Lat): 36.4 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
25/09/2021 18:50 24oC (75.2oF) 56%
WSW (2500)
2b (6kt)
25/09/2021 18:20 24oC (75.2oF) 52%
WSW (2500)
2b (6kt)
25/09/2021 17:50 24oC (75.2oF) 52%
WSW (2500)
3b (7kt)
25/09/2021 17:20 24oC (75.2oF) 49%
WSW (2500)
3b (8kt)
25/09/2021 16:50 25oC (77.0oF) 49%
WSW (2500)
3b (8kt)
25/09/2021 16:20 25oC (77.0oF) 53%
W (2600)
3b (10kt)
25/09/2021 15:50 25oC (77.0oF) 53%
W (2600)
3b (10kt)
25/09/2021 15:20 26oC (78.8oF) 43%
W (2700)
3b (10kt)
25/09/2021 14:50 26oC (78.8oF) 43%
W (2700)
3b (10kt)
25/09/2021 14:20 27oC (80.6oF) 36%
W (2700)
3b (10kt)
25/09/2021 13:50 27oC (80.6oF) 36%
W (2800)
3b (10kt)
25/09/2021 13:20 27oC (80.6oF) 36%
W (2700)
3b (8kt)
25/09/2021 12:50 27oC (80.6oF) 36%
W (2700)
3b (8kt)
25/09/2021 12:20 27oC (80.6oF) 36%
W (2800)
3b (10kt)
25/09/2021 11:50 27oC (80.6oF) 36%
W (2800)
3b (9kt)

Station Observations for the last 24 hours