ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/05/2019 23:20 21oC (69.8oF) 48% VARIABLE 1b (3kt)
22/05/2019 22:50 21oC (69.8oF) 48% VARIABLE 1b (3kt)
22/05/2019 22:20 21oC (69.8oF) 52% VARIABLE 1b (2kt)
22/05/2019 21:50 21oC (69.8oF) 52% VARIABLE 1b (2kt)
22/05/2019 21:20 21oC (69.8oF) 63% VARIABLE 1b (3kt)
22/05/2019 20:50 22oC (71.6oF) 68% VARIABLE 1b (2kt)
22/05/2019 20:20 22oC (71.6oF) 68%
SSE (1600)
2b (6kt)
22/05/2019 19:50 23oC (73.4oF) 64%
ESE (1200)
2b (6kt)
22/05/2019 19:40 23oC (73.4oF) 64%
ESE (1200)
2b (6kt)
22/05/2019 19:20 23oC (73.4oF) 60%
ESE (1200)
3b (8kt)
22/05/2019 18:50 23oC (73.4oF) 60%
ESE (1200)
3b (8kt)
22/05/2019 18:20 24oC (75.2oF) 52%
SE (1300)
3b (10kt)
22/05/2019 17:52 24oC (75.2oF) 52%
SE (1300)
3b (10kt)
22/05/2019 17:50 24oC (75.2oF) 52%
SE (1300)
3b (9kt)
22/05/2019 17:20 25oC (77.0oF) 46%
SE (1300)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours