ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Santorini (Santorini) Longitute (Lon): 25.474 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 40m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/02/2020 15:20 15oC (59.0oF) 67%
SW (2300)
3b (7kt)
24/02/2020 14:50 15oC (59.0oF) 67%
SW (2300)
3b (7kt)
24/02/2020 14:20 15oC (59.0oF) 71%
WSW (2500)
3b (10kt)
24/02/2020 13:50 15oC (59.0oF) 71%
WSW (2500)
3b (10kt)
24/02/2020 13:20 15oC (59.0oF) 71%
WSW (2500)
3b (10kt)
24/02/2020 12:50 15oC (59.0oF) 71%
WSW (2500)
3b (10kt)
24/02/2020 12:20 14oC (57.2oF) 71%
WSW (2400)
3b (7kt)
24/02/2020 11:50 14oC (57.2oF) 71%
WSW (2400)
3b (7kt)
24/02/2020 11:20 13oC (55.4oF) 76%
WSW (2400)
3b (7kt)
24/02/2020 10:50 12oC (53.6oF) 76%
W (2700)
3b (7kt)
24/02/2020 10:20 12oC (53.6oF) 76%
W (2700)
3b (7kt)
24/02/2020 09:50 12oC (53.6oF) 76%
W (2700)
3b (7kt)
24/02/2020 09:20 12oC (53.6oF) 76%
W (2600)
3b (10kt)
24/02/2020 08:50 12oC (53.6oF) 76%
W (2600)
3b (10kt)
24/02/2020 08:20 11oC (51.8oF) 76%
W (2800)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours