ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Santorini (Santorini) Longitute (Lon): 25.474 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 40m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
15/10/2019 06:20 20oC (68.0oF) 82%
NW (3100)
3b (7kt)
15/10/2019 05:50 20oC (68.0oF) 82%
NW (3100)
3b (7kt)
15/10/2019 05:20 19oC (66.2oF) 87%
WNW (3000)
2b (5kt)
15/10/2019 04:50 18oC (64.4oF) 87%
WNW (2900)
2b (6kt)
15/10/2019 04:20 18oC (64.4oF) 87%
WNW (2900)
2b (5kt)
15/10/2019 03:50 17oC (62.6oF) 87%
WNW (2900)
2b (6kt)
15/10/2019 03:20 18oC (64.4oF) 82%
W (2800)
2b (6kt)
15/10/2019 02:50 18oC (64.4oF) 82%
W (2800)
2b (6kt)
15/10/2019 02:20 17oC (62.6oF) 87%
WNW (2900)
2b (6kt)
15/10/2019 01:50 17oC (62.6oF) 87%
W (2800)
2b (6kt)
15/10/2019 01:20 18oC (64.4oF) 82%
W (2800)
2b (5kt)
15/10/2019 00:50 18oC (64.4oF) 82%
W (2800)
2b (4kt)
15/10/2019 00:20 18oC (64.4oF) 87% CALM
14/10/2019 23:50 17oC (62.6oF) 87%
W (2800)
2b (4kt)
14/10/2019 23:20 17oC (62.6oF) 87%
W (2800)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours