ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Tinos (Tinos) Longitute (Lon): 25.165 Latitute (Lat): 37.546 Altitute (Alt): Nonem, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
15/10/2019 08:30 23oC (73.4oF) 64%
NNE (0300)
4b (15kt)
15/10/2019 08:00 23oC (73.4oF) 64%
N (0100)
4b (14kt)
15/10/2019 07:30 22oC (71.6oF) 68%
N (3600)
4b (15kt)
15/10/2019 07:00 22oC (71.6oF) 68%
N (3600)
4b GUSTS 7b (16ktG28kt)
15/10/2019 06:30 22oC (71.6oF) 68%
N (3600)
5b (17kt)
15/10/2019 06:00 21oC (69.8oF) 72%
N (3600)
4b GUSTS 6b (16ktG26kt)
15/10/2019 05:30 21oC (69.8oF) 72%
NNW (3400)
4b GUSTS 6b (14ktG25kt)
15/10/2019 04:30 20oC (68.0oF) 72%
N (3600)
4b (11kt)
15/10/2019 04:00 20oC (68.0oF) 72%
N (0100)
4b (12kt)
15/10/2019 03:30 20oC (68.0oF) 72%
N (3600)
3b (10kt)
15/10/2019 03:00 20oC (68.0oF) 72%
NNE (0200)
4b (11kt)
15/10/2019 02:30 20oC (68.0oF) 72%
N (3600)
4b (12kt)
15/10/2019 02:00 20oC (68.0oF) 72%
NNW (3400)
4b (11kt)
15/10/2019 01:30 20oC (68.0oF) 67%
N (3600)
4b (11kt)
15/10/2019 01:00 20oC (68.0oF) 67%
NNE (0200)
4b (12kt)

Station Observations for the last 24 hours