ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Tithorea (Tithorea) Longitute (Lon): 22.713 Latitute (Lat): 38.608 Altitute (Alt): Nonem, Area:Sterea

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/01/2021 23:30 -3oC (26.6oF) 92% CALM
19/01/2021 23:00 -3oC (26.6oF) 92% VARIABLE 1b (1kt)
19/01/2021 22:30 -3oC (26.6oF) 92% VARIABLE 1b (1kt)
19/01/2021 22:00 -2oC (28.4oF) 86% CALM
19/01/2021 21:30 -3oC (26.6oF) 92% VARIABLE 1b (1kt)
19/01/2021 21:00 -1oC (30.2oF) 80% VARIABLE 1b (2kt)
19/01/2021 20:30 -2oC (28.4oF) 86% CALM
19/01/2021 20:00 0oC (32.0oF) 74% VARIABLE 1b (1kt)
19/01/2021 19:30 0oC (32.0oF) 74% CALM
19/01/2021 19:00 0oC (32.0oF) 74% VARIABLE 1b (2kt)
19/01/2021 18:30 0oC (32.0oF) 74% VARIABLE 1b (2kt)
19/01/2021 18:00 0oC (32.0oF) 74% VARIABLE 1b (1kt)
19/01/2021 17:30 0oC (32.0oF) 74% VARIABLE 1b (2kt)
19/01/2021 17:00 1oC (33.8oF) 69% VARIABLE 1b (3kt)
19/01/2021 16:30 2oC (35.6oF) 64% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours