ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kimi (Kimi) Longitute (Lon): 24.105 Latitute (Lat): 38.634 Altitute (Alt): Nonem, Area:Sterea

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower

Station Observations for the last 24 hours