ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Skyros (Skyros) Longitute (Lon): 24.49 Latitute (Lat): 38.963 Altitute (Alt): 22m, Area:Sterea

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/01/2020 08:20 10oC (50.0oF) 61%
N (3600)
2b (4kt)
22/01/2020 07:50 9oC (48.2oF) 65%
NNE (0200)
2b (6kt)
22/01/2020 07:20 9oC (48.2oF) 65%
N (0100)
2b (5kt)
22/01/2020 06:50 8oC (46.4oF) 65%
NNW (3400)
2b (6kt)
22/01/2020 06:20 8oC (46.4oF) 65%
N (0100)
3b (7kt)
22/01/2020 05:50 8oC (46.4oF) 70%
NNE (0200)
2b (6kt)
22/01/2020 05:20 8oC (46.4oF) 70%
N (0100)
2b (6kt)
22/01/2020 04:50 8oC (46.4oF) 70%
NNE (0300)
2b (5kt)
22/01/2020 04:20 8oC (46.4oF) 70%
NE (0400)
2b (5kt)
22/01/2020 03:50 8oC (46.4oF) 70%
NNE (0300)
2b (5kt)
22/01/2020 03:20 8oC (46.4oF) 70%
NE (0500)
2b (6kt)
22/01/2020 02:50 8oC (46.4oF) 70%
NE (0400)
2b (6kt)
22/01/2020 02:20 8oC (46.4oF) 70%
N (0100)
3b (7kt)
22/01/2020 01:50 8oC (46.4oF) 70%
NNE (0200)
2b (6kt)
22/01/2020 01:20 8oC (46.4oF) 70%
NNE (0200)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours