ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Skyros (Skyros) Longitute (Lon): 24.49 Latitute (Lat): 38.96 Altitute (Alt): 21m, Area:Sterea

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/01/2021 01:20 1oC (33.8oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
20/01/2021 00:50 2oC (35.6oF) 86% VARIABLE 1b (2kt)
20/01/2021 00:20 1oC (33.8oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
19/01/2021 23:50 2oC (35.6oF) 80% CALM
19/01/2021 23:20 2oC (35.6oF) 86% VARIABLE 1b (2kt)
19/01/2021 22:50 4oC (39.2oF) 75%
N (3500)
2b (5kt)
19/01/2021 22:20 4oC (39.2oF) 75%
NNE (0300)
2b (5kt)
19/01/2021 21:50 6oC (42.8oF) 65%
NW (3200)
3b (7kt)
19/01/2021 21:20 6oC (42.8oF) 65%
NNW (3300)
3b (9kt)
19/01/2021 20:50 6oC (42.8oF) 70%
NW (3200)
3b (9kt)
19/01/2021 20:20 6oC (42.8oF) 65%
NW (3200)
3b (8kt)
19/01/2021 19:50 6oC (42.8oF) 65%
WNW (2900)
3b (9kt)
19/01/2021 19:20 6oC (42.8oF) 65%
NW (3100)
3b (10kt)
19/01/2021 18:50 6oC (42.8oF) 65%
NW (3100)
4b (11kt)
19/01/2021 18:20 6oC (42.8oF) 65%
WNW (3000)
3b (9kt)

Station Observations for the last 24 hours