ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Tanagra (Tanagra) Longitute (Lon): 23.56 Latitute (Lat): 38.34 Altitute (Alt): 140m, Area:Sterea

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/01/2021 23:50 -1oC (30.2oF) 68% CALM
19/01/2021 20:50 -1oC (30.2oF) 74% CALM
19/01/2021 19:50 -2oC (28.4oF) 79% CALM
19/01/2021 18:50 0oC (32.0oF) 69% CALM
19/01/2021 17:50 0oC (32.0oF) 74% CALM
19/01/2021 17:20 -1oC (30.2oF) 80% CALM
19/01/2021 16:50 0oC (32.0oF) 74% CALM
19/01/2021 16:20 2oC (35.6oF) 64% CALM
19/01/2021 15:50 2oC (35.6oF) 64%
NW (3200)
2b (4kt)
19/01/2021 15:20 5oC (41.0oF) 48%
WNW (2900)
2b (5kt)
19/01/2021 14:50 5oC (41.0oF) 48%
WNW (3000)
3b (7kt)
19/01/2021 14:20 6oC (42.8oF) 45%
WNW (3000)
3b (8kt)
19/01/2021 13:50 6oC (42.8oF) 41%
WNW (3000)
3b (10kt)
19/01/2021 13:20 7oC (44.6oF) 42%
NNW (3300)
2b (4kt)
19/01/2021 12:50 7oC (44.6oF) 45%
WNW (3000)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours