ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Tanagra (Tanagra) Longitute (Lon): 23.562 Latitute (Lat): 38.335 Altitute (Alt): 138m, Area:Sterea

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/01/2020 07:50 5oC (41.0oF) 65%
WNW (2900)
2b (4kt)
22/01/2020 07:20 4oC (39.2oF) 69%
WNW (3000)
2b (4kt)
22/01/2020 06:50 1oC (33.8oF) 80% VARIABLE 1b (3kt)
22/01/2020 06:20 0oC (32.0oF) 80% VARIABLE 1b (3kt)
22/01/2020 05:50 -1oC (30.2oF) 86%
WNW (3000)
2b (4kt)
22/01/2020 05:20 -1oC (30.2oF) 80%
NW (3100)
2b (6kt)
22/01/2020 04:50 -1oC (30.2oF) 86%
W (2800)
3b (7kt)
22/01/2020 04:20 -1oC (30.2oF) 80% CALM
22/01/2020 03:50 0oC (32.0oF) 80%
WNW (3000)
2b (5kt)
22/01/2020 03:20 0oC (32.0oF) 74% CALM
22/01/2020 02:50 -1oC (30.2oF) 80%
NW (3100)
2b (6kt)
22/01/2020 01:50 -1oC (30.2oF) 80% CALM
22/01/2020 00:50 0oC (32.0oF) 80%
NW (3100)
2b (4kt)
21/01/2020 23:50 0oC (32.0oF) 80% CALM
21/01/2020 21:50 -2oC (28.4oF) 86% CALM

Station Observations for the last 24 hours