ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Skiathos (Skiathos) Longitute (Lon): 23.502 Latitute (Lat): 39.175 Altitute (Alt): 2m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
06/12/2019 16:50 12oC (53.6oF) 76% CALM
06/12/2019 15:50 12oC (53.6oF) 76% CALM
06/12/2019 14:50 12oC (53.6oF) 76% CALM
06/12/2019 13:50 13oC (55.4oF) 66% CALM
06/12/2019 12:50 13oC (55.4oF) 66% CALM
06/12/2019 12:20 13oC (55.4oF) 66% CALM
06/12/2019 11:50 13oC (55.4oF) 66% CALM
06/12/2019 11:20 12oC (53.6oF) 66% CALM
05/12/2019 13:50 11oC (51.8oF) 76% CALM
05/12/2019 12:50 11oC (51.8oF) 81% CALM
05/12/2019 11:50 11oC (51.8oF) 81% CALM
05/12/2019 10:50 11oC (51.8oF) 87%
WNW (3000)
2b (4kt)
05/12/2019 09:50 11oC (51.8oF) 87% CALM
05/12/2019 08:50 11oC (51.8oF) 87%
NE (0500)
3b (8kt)
05/12/2019 08:20 11oC (51.8oF) 87%
NE (0500)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours