ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Skiathos (Skiathos) Longitute (Lon): 23.502 Latitute (Lat): 39.175 Altitute (Alt): 2m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/07/2020 15:50 28oC (82.4oF) 65%
NNW (3300)
2b (5kt)
05/07/2020 14:50 28oC (82.4oF) 69%
N (3500)
2b (5kt)
05/07/2020 13:50 28oC (82.4oF) 69%
N (3500)
2b (6kt)
05/07/2020 12:50 28oC (82.4oF) 65%
N (3600)
2b (6kt)
05/07/2020 11:50 28oC (82.4oF) 65%
N (3500)
2b (6kt)
05/07/2020 10:50 28oC (82.4oF) 61%
N (3600)
3b (7kt)
05/07/2020 09:50 28oC (82.4oF) 69%
N (3600)
3b (7kt)
05/07/2020 08:50 28oC (82.4oF) 65%
N (3600)
3b (7kt)
05/07/2020 07:50 26oC (78.8oF) 69%
N (3500)
2b (5kt)
04/07/2020 16:50 27oC (80.6oF) 69%
NNE (0200)
2b (4kt)
04/07/2020 15:50 28oC (82.4oF) 69%
NNE (0200)
2b (5kt)
04/07/2020 14:50 28oC (82.4oF) 65%
NNE (0200)
2b (4kt)
04/07/2020 13:50 29oC (84.2oF) 65%
N (0100)
2b (4kt)
04/07/2020 12:50 29oC (84.2oF) 65%
NNE (0200)
2b (6kt)
04/07/2020 11:50 29oC (84.2oF) 65%
N (0100)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours