ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Skiathos (Skiathos) Longitute (Lon): 23.502 Latitute (Lat): 39.175 Altitute (Alt): 2m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/09/2019 05:50 20oC (68.0oF) 55%
ENE (0700)
2b (4kt)
22/09/2019 04:50 19oC (66.2oF) 63%
NE (0400)
2b (5kt)
21/09/2019 17:50 19oC (66.2oF) 55% CALM
21/09/2019 16:50 20oC (68.0oF) 55% CALM
21/09/2019 15:50 21oC (69.8oF) 52%
NE (0400)
2b (4kt)
21/09/2019 14:50 21oC (69.8oF) 52%
ENE (0600)
3b (7kt)
21/09/2019 12:50 22oC (71.6oF) 52%
NNE (0200)
3b (10kt)
21/09/2019 11:50 22oC (71.6oF) 52%
NE (0400)
3b (7kt)
21/09/2019 10:50 21oC (69.8oF) 55%
NE (0400)
3b (8kt)
21/09/2019 09:50 21oC (69.8oF) 55%
NE (0500)
3b (9kt)
21/09/2019 08:50 20oC (68.0oF) 59%
NE (0400)
4b (11kt)
21/09/2019 07:50 20oC (68.0oF) 55%
NE (0500)
3b (10kt)
21/09/2019 06:50 20oC (68.0oF) 59%
NE (0400)
4b (11kt)
21/09/2019 05:50 19oC (66.2oF) 63%
NE (0400)
4b (12kt)
21/09/2019 04:50 18oC (64.4oF) 67%
NE (0400)
4b (12kt)

Station Observations for the last 24 hours