ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Skiathos (Skiathos) Longitute (Lon): 23.502 Latitute (Lat): 39.175 Altitute (Alt): 2m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
16/07/2019 17:50 22oC (71.6oF) 88%
N (3600)
3b (8kt)
16/07/2019 17:20 22oC (71.6oF) 88%
N (3600)
3b (9kt)
16/07/2019 16:50 23oC (73.4oF) 82%
N (3600)
3b (9kt)
16/07/2019 16:20 23oC (73.4oF) 82%
N (3600)
3b (7kt)
16/07/2019 14:50 24oC (75.2oF) 73%
NNE (0200)
2b (5kt)
16/07/2019 13:50 25oC (77.0oF) 68%
NNE (0300)
2b (6kt)
16/07/2019 13:20 26oC (78.8oF) 60%
NNE (0200)
3b (7kt)
16/07/2019 12:50 26oC (78.8oF) 60%
NE (0500)
3b (7kt)
16/07/2019 11:50 26oC (78.8oF) 60%
ENE (0600)
2b (6kt)
16/07/2019 11:20 27oC (80.6oF) 57%
ENE (0600)
3b (7kt)
16/07/2019 10:50 27oC (80.6oF) 57%
ENE (0600)
3b (7kt)
16/07/2019 09:50 27oC (80.6oF) 57%
ENE (0700)
2b (5kt)
16/07/2019 08:50 26oC (78.8oF) 60%
ENE (0700)
2b (6kt)
16/07/2019 07:50 25oC (77.0oF) 64%
ENE (0600)
2b (6kt)
16/07/2019 06:50 25oC (77.0oF) 64%
NNE (0300)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours