Πρόγνωση θάλασσας

Ανατολική Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα

Υπο-περιοχές πρόγνωσης για τη METAREA-3(E)

ΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ

ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 Η 7 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 24.00 7 Η 8. ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΠΟΛΥ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ