Πρόγνωση θάλασσας

Ανατολική Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα

Υπο-περιοχές πρόγνωσης για τη METAREA-3(E)

ΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ

ΒΟΡΕΙΟΙ 5 Η 6 ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 24.00 ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 24.00 6 Η 7. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ