Εκτύπωση Δελτίου Θαλασσών


ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ METAREA 3
ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΘΗΝΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 / 1600 UTC
- ΑΝΕΜΟΙ: ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΠΟΦΟΡ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΟΙ ΡΙΠΕΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 40 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ
ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ
ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ

ΜΕΡΟΣ 1
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΜΙΑ

ΜΕΡΟΣ 2
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 14-12-18/09 UTC
ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 1010 ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΨΗΛΕΣ 1023 ΣΤΗΝ
ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΛΤΑ

ΜΕΡΟΣ 3
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 16 UTC

ΒΟΡΕΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 Η 7. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΕΩΣ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ.
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΝΟΤΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΝΟΤΙΟΙ 6 Η 7 ΓΡΗΓΟΡΑ 7. ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΔΥΤΙΚΟΙ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΕΩΣ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΜΠΟΥΤ
ΝΟΤΙΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΕΩΣ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΜΕΛΙΤΑ
ΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ
ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 Η 7. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΕΩΣ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΓΚΑΜΠΕΣ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 Η 7.
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΣΙΔΡΑ
ΝΟΤΙΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 ΓΡΗΓΟΡΑ 6 Η 7. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΕΩΣ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ.
ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ
ΝΟΤΙΟΙ 6 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 Η 7. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΕΩΣ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ.
ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η 6 ΑΡΓΟΤΕΡΑ 4 Η 5. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 Η 4 ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΝΟΤΙΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ 6 Η 7. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΕΩΣ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΝΟΤΙΟΙ 5 Η 6 ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ 6 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ 6 Η 7. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η
ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6.
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΤΑΥΡΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΓΡΗΓΟΡΑ
ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ 5 Η 6 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΕΩΣ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΔΕΛΤΑ
ΝΟΤΙΟΙ 4 ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΕΩΣ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΚΡΟΥΣΕΙΝΤ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 Η 4 ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 ΕΩΣ 5 ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η 6. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΕΩΣ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η 6. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ.
ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΡΟΔΟΥ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ 5 ΑΡΓΟΤΕΡΑ 5 Η 6. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΚΑΡΠΑΘΙΟ
ΝΟΤΙΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ 5 Η 6 ΑΡΓΟΤΕΡΑ 6 Η 7.
ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ 5 Η 6 ΑΡΓΟΤΕΡΑ 6. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ 5 Η 6. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ 5 Η 6 ΑΡΓΟΤΕΡΑ 6 Η 7.
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΑΜΟΥ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η 6 ΑΡΓΟΤΕΡΑ 6 Η 7. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΕΩΣ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΑΡΓΟΤΕΡΑ 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΕΩΣ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΣΤΕΝΟ ΚΑΦΗΡΕΑ
ΝΟΤΙΟΙΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΑΡΓΟΤΕΡΑ 5 Η 6. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΝΟΤΙΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η 6. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ 3 Η 4 ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΝΟΤΙΟΙ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ.
ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ 5 Η 6. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΡΑΚΙΚΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 ΕΩΣ 5 ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ 5 Η 6 ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4.
ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΕΩΣ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 Η 4. ΗΡΕΜΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΜΑΡΜΑΡΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 Η 4 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ 12 ΩΡΕΣ
ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΣΕ ΜΕΛΙΤΑ ΓΚΑΜΠΕΣ ΣΙΔΡΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΙ
ΣΕ ΜΠΟΥΤ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ