Πρόγνωση θάλασσας

Ανατολική Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα

Υπο-περιοχές πρόγνωσης για τη METAREA-3(E)

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ ΕΩΣ 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ