Εικόνα Radar: 16.01.2019 16:15 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-01-16 16:15