Εικόνα Radar: 22.09.2019 12:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-09-22 12:00