ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGTL 232300Z AUTO VRB01KT //// // ////// 06/04 Q1016 RE//=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 232300Z 04004KT CAVOK 08/M02 Q1033 NOSIG=