ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGTL 191520Z 04003KT 9999 FEW018 SCT025 24/21 Q1012 RMK FEW080 BKN180=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 191530Z 23008G20KT 9999 SCT050CB BKN066 28/14 Q1011TEMPO 4000 SHRA BKN040CB=