ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGTL 250850Z 02009KT 8000 FEW008 OVC020 12/08 Q1017 RMK FEW016=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 250830Z 16003KT 9999 FEW016 BKN260 07/05 Q1016 NOSIG=