ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGTL 061720Z 00000KT 9999 FEW025 12/08 Q1021=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 061730Z 06009KT CAVOK 08/M07 Q1027 NOSIG=