ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

TAF LGTS 162300Z 1700/1724 34025G40KT 9999 FEW030 BECMG 1708/1710 34015KT BECMG 1712/1714 VRB03KT BECMG 1720/1722 SCT025 PROB30 TEMPO 1722/1724 6000 SN SCT008 BKN020=

EUROPEAN AIRPORTS CODES