ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

TAF LGHI 140800Z 1409/1418 VRB03KT 9999 FEW010 SCT025 TEMPO 1409/1415 5000 RA SCT015 BKN025 PROB40 TEMPO 1409/1415 3000 TSRA SCT010 FEW018CB BKN020=

EUROPEAN AIRPORTS CODES