ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

TAF LGTS 112300Z 1200/1224 VRB03KT 9999 FEW025 BECMG 1206/1208 29010KT BECMG 1213/1215 16010KT BECMG 1218/1220 VRB03KT=

EUROPEAN AIRPORTS CODES