ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 74m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
13/04/2021 08:20 15oC (59.0oF) 71% CALM
13/04/2021 07:50 14oC (57.2oF) 76% CALM
13/04/2021 07:20 13oC (55.4oF) 81% CALM
13/04/2021 06:50 12oC (53.6oF) 81% CALM
13/04/2021 06:20 11oC (51.8oF) 93% CALM
13/04/2021 05:50 11oC (51.8oF) 87% CALM
13/04/2021 05:20 10oC (50.0oF) 93% CALM
13/04/2021 04:50 10oC (50.0oF) 87% CALM
13/04/2021 04:20 10oC (50.0oF) 87% CALM
13/04/2021 03:50 10oC (50.0oF) 87% CALM
13/04/2021 03:20 10oC (50.0oF) 87% CALM
13/04/2021 02:50 9oC (48.2oF) 87% CALM
13/04/2021 01:50 9oC (48.2oF) 87% CALM
13/04/2021 00:50 8oC (46.4oF) 93% CALM
12/04/2021 23:50 9oC (48.2oF) 87% CALM

Station Observations for the last 24 hours