ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/01/2020 15:20 8oC (46.4oF) 65%
E (0800)
2b (4kt)
18/01/2020 14:50 8oC (46.4oF) 65%
E (0900)
2b (4kt)
18/01/2020 14:20 8oC (46.4oF) 65%
E (0900)
2b (6kt)
18/01/2020 13:50 9oC (48.2oF) 61%
E (1000)
2b (6kt)
18/01/2020 13:20 9oC (48.2oF) 61%
E (1000)
2b (5kt)
18/01/2020 12:50 9oC (48.2oF) 61%
E (0800)
2b (5kt)
18/01/2020 12:20 9oC (48.2oF) 61% CALM
18/01/2020 11:50 9oC (48.2oF) 65% CALM
18/01/2020 11:20 9oC (48.2oF) 61% CALM
18/01/2020 10:50 9oC (48.2oF) 65% CALM
18/01/2020 10:20 9oC (48.2oF) 65% CALM
18/01/2020 09:50 9oC (48.2oF) 65% CALM
18/01/2020 09:20 9oC (48.2oF) 70% CALM
18/01/2020 08:50 8oC (46.4oF) 81% CALM
18/01/2020 08:20 7oC (44.6oF) 81% CALM

Station Observations for the last 24 hours