ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
28/09/2020 18:50 18oC (64.4oF) 93% CALM
28/09/2020 17:50 18oC (64.4oF) 100% CALM
28/09/2020 17:20 18oC (64.4oF) 100% CALM
28/09/2020 16:50 19oC (66.2oF) 93% CALM
28/09/2020 16:20 20oC (68.0oF) 88%
ESE (1100)
2b (4kt)
28/09/2020 15:50 22oC (71.6oF) 77% CALM
28/09/2020 15:20 22oC (71.6oF) 77% CALM
28/09/2020 14:50 22oC (71.6oF) 77% CALM
28/09/2020 14:20 23oC (73.4oF) 73% CALM
28/09/2020 13:50 22oC (71.6oF) 77% CALM
28/09/2020 13:20 21oC (69.8oF) 82% CALM
28/09/2020 12:50 21oC (69.8oF) 82% CALM
28/09/2020 12:20 21oC (69.8oF) 82% CALM
28/09/2020 11:50 21oC (69.8oF) 82%
SE (1400)
2b (4kt)
28/09/2020 11:20 21oC (69.8oF) 77%
SSE (1500)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours