ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 74m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
25/09/2021 19:20 17oC (62.6oF) 67% CALM
25/09/2021 18:50 17oC (62.6oF) 63% CALM
25/09/2021 18:20 17oC (62.6oF) 63% CALM
25/09/2021 17:50 20oC (68.0oF) 55%
E (0900)
2b (6kt)
25/09/2021 17:20 21oC (69.8oF) 45%
E (0900)
3b (7kt)
25/09/2021 16:50 22oC (71.6oF) 37%
E (1000)
2b (6kt)
25/09/2021 16:20 25oC (77.0oF) 29%
E (0800)
3b (7kt)
25/09/2021 15:50 26oC (78.8oF) 31%
E (0800)
3b (7kt)
25/09/2021 15:20 29oC (84.2oF) 21%
ENE (0700)
3b (7kt)
25/09/2021 14:50 30oC (86.0oF) 20%
E (0800)
3b (7kt)
25/09/2021 14:20 30oC (86.0oF) 18% CALM
25/09/2021 13:50 31oC (87.8oF) 17% CALM
25/09/2021 13:20 31oC (87.8oF) 16% CALM
25/09/2021 12:50 31oC (87.8oF) 16% CALM
25/09/2021 12:20 31oC (87.8oF) 17% CALM

Station Observations for the last 24 hours