ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 74m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
15/01/2021 20:50 4oC (39.2oF) 69% CALM
15/01/2021 19:50 4oC (39.2oF) 69% CALM
15/01/2021 18:50 4oC (39.2oF) 64% CALM
15/01/2021 17:50 4oC (39.2oF) 69% CALM
15/01/2021 17:20 4oC (39.2oF) 64% CALM
15/01/2021 16:50 4oC (39.2oF) 69%
E (0800)
2b (5kt)
15/01/2021 16:20 4oC (39.2oF) 60%
E (0800)
2b (6kt)
15/01/2021 15:50 4oC (39.2oF) 64%
E (0800)
2b (6kt)
15/01/2021 15:20 5oC (41.0oF) 56% CALM
15/01/2021 14:50 6oC (42.8oF) 48% CALM
15/01/2021 14:20 7oC (44.6oF) 42% CALM
15/01/2021 13:50 7oC (44.6oF) 39% CALM
15/01/2021 13:20 8oC (46.4oF) 39% CALM
15/01/2021 12:50 8oC (46.4oF) 39% CALM
15/01/2021 12:20 7oC (44.6oF) 42% CALM

Station Observations for the last 24 hours