ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/09/2019 14:20 25oC (77.0oF) 33% CALM
22/09/2019 13:50 26oC (78.8oF) 31% CALM
22/09/2019 13:20 25oC (77.0oF) 33% CALM
22/09/2019 12:50 25oC (77.0oF) 33% CALM
22/09/2019 12:20 24oC (75.2oF) 35% CALM
22/09/2019 11:50 25oC (77.0oF) 35% CALM
22/09/2019 11:20 24oC (75.2oF) 35% CALM
22/09/2019 10:50 24oC (75.2oF) 37% VARIABLE 1b (3kt)
22/09/2019 10:20 23oC (73.4oF) 40% VARIABLE 1b (3kt)
22/09/2019 09:50 22oC (71.6oF) 45% VARIABLE 1b (3kt)
22/09/2019 09:20 22oC (71.6oF) 45% CALM
22/09/2019 08:50 21oC (69.8oF) 52% CALM
22/09/2019 08:20 20oC (68.0oF) 52% CALM
22/09/2019 07:50 19oC (66.2oF) 59% CALM
22/09/2019 07:20 17oC (62.6oF) 67% CALM

Station Observations for the last 24 hours