ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
07/04/2020 13:50 16oC (60.8oF) 35%
NE (0500)
3b (10kt)
07/04/2020 13:20 16oC (60.8oF) 38%
ENE (0600)
3b (7kt)
07/04/2020 12:50 16oC (60.8oF) 38%
ENE (0600)
3b (7kt)
07/04/2020 12:20 15oC (59.0oF) 41%
E (1000)
4b (13kt)
07/04/2020 11:50 16oC (60.8oF) 38%
NNE (0200)
3b (8kt)
07/04/2020 11:20 15oC (59.0oF) 41%
ENE (0700)
3b GUSTS 5b (9ktG19kt)
07/04/2020 10:50 15oC (59.0oF) 38%
E (0900)
3b (10kt)
07/04/2020 10:20 16oC (60.8oF) 35%
ENE (0700)
2b (6kt)
07/04/2020 09:50 15oC (59.0oF) 44%
NE (0400)
2b (4kt)
07/04/2020 09:20 13oC (55.4oF) 46%
W (2700)
2b (5kt)
07/04/2020 08:50 13oC (55.4oF) 46%
W (2700)
2b (5kt)
07/04/2020 08:20 10oC (50.0oF) 76% CALM
07/04/2020 07:50 10oC (50.0oF) 76% CALM
07/04/2020 07:20 8oC (46.4oF) 87%
W (2800)
2b (4kt)
07/04/2020 06:50 8oC (46.4oF) 87%
W (2800)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours