ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Agchialos (Agchialos) Longitute (Lon): 22.79 Latitute (Lat): 39.22 Altitute (Alt): 19m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
25/09/2021 17:50 20oC (68.0oF) 52% CALM
25/09/2021 17:20 22oC (71.6oF) 49%
ESE (1200)
2b (4kt)
25/09/2021 16:50 23oC (73.4oF) 56%
E (0900)
2b (5kt)
25/09/2021 16:20 24oC (75.2oF) 60%
E (0900)
2b (6kt)
25/09/2021 15:20 26oC (78.8oF) 50%
E (0800)
2b (6kt)
25/09/2021 14:50 26oC (78.8oF) 43%
E (0900)
2b (6kt)
25/09/2021 14:20 27oC (80.6oF) 41%
E (0900)
3b (7kt)
25/09/2021 13:50 27oC (80.6oF) 33%
E (1000)
3b (9kt)
25/09/2021 13:20 27oC (80.6oF) 29%
E (0900)
3b (9kt)
25/09/2021 12:50 27oC (80.6oF) 36%
E (0900)
3b (9kt)
25/09/2021 11:50 27oC (80.6oF) 31%
E (0900)
3b (9kt)
25/09/2021 11:20 27oC (80.6oF) 29%
E (0900)
3b (9kt)
25/09/2021 10:50 27oC (80.6oF) 27%
E (0900)
3b (8kt)
25/09/2021 10:20 26oC (78.8oF) 29%
E (0800)
3b (7kt)
25/09/2021 09:50 26oC (78.8oF) 29%
E (0800)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours