ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/07/2019 09:50 30oC (86.0oF) 44%
ENE (0700)
3b (7kt)
22/07/2019 09:20 31oC (87.8oF) 39%
E (1000)
3b (7kt)
22/07/2019 08:50 31oC (87.8oF) 39%
E (1000)
2b (5kt)
22/07/2019 08:20 31oC (87.8oF) 34%
E (1000)
2b (5kt)
22/07/2019 07:50 31oC (87.8oF) 34%
WSW (2500)
2b (4kt)
22/07/2019 06:50 29oC (84.2oF) 41%
NNW (3400)
2b (4kt)
22/07/2019 06:20 28oC (82.4oF) 41% CALM
22/07/2019 05:50 26oC (78.8oF) 46% CALM
22/07/2019 05:20 25oC (77.0oF) 49%
WNW (3000)
2b (4kt)
22/07/2019 04:50 24oC (75.2oF) 56%
W (2700)
2b (4kt)
22/07/2019 04:20 22oC (71.6oF) 59%
W (2600)
2b (5kt)
22/07/2019 03:50 21oC (69.8oF) 63%
W (2800)
2b (4kt)
22/07/2019 03:20 20oC (68.0oF) 67%
W (2700)
1b (3kt)
22/07/2019 02:50 20oC (68.0oF) 67%
W (2700)
2b (4kt)
22/07/2019 01:50 21oC (69.8oF) 63%
W (2700)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours