ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/01/2020 14:20 9oC (48.2oF) 65%
NNW (3400)
2b (4kt)
18/01/2020 13:50 9oC (48.2oF) 65%
N (3500)
2b (4kt)
18/01/2020 13:20 9oC (48.2oF) 65%
N (3500)
2b (4kt)
18/01/2020 12:50 9oC (48.2oF) 65%
NNW (3400)
2b (4kt)
18/01/2020 12:20 9oC (48.2oF) 65%
N (3500)
2b (4kt)
18/01/2020 11:50 9oC (48.2oF) 65%
NNW (3400)
2b (4kt)
18/01/2020 11:20 10oC (50.0oF) 57% CALM
18/01/2020 10:50 10oC (50.0oF) 61% CALM
18/01/2020 10:20 10oC (50.0oF) 61%
NW (3100)
2b (4kt)
18/01/2020 09:50 10oC (50.0oF) 61%
NNW (3300)
2b (4kt)
18/01/2020 09:20 9oC (48.2oF) 65%
WNW (3000)
2b (5kt)
18/01/2020 08:50 9oC (48.2oF) 65%
WNW (3000)
2b (5kt)
18/01/2020 08:20 8oC (46.4oF) 75%
WNW (2900)
2b (4kt)
18/01/2020 07:50 8oC (46.4oF) 75%
WNW (2900)
2b (4kt)
18/01/2020 07:20 7oC (44.6oF) 75% CALM

Station Observations for the last 24 hours