ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Agchialos (Agchialos) Longitute (Lon): 22.79 Latitute (Lat): 39.22 Altitute (Alt): 19m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/04/2021 12:50 20oC (68.0oF) 29%
NW (3100)
2b (6kt)
20/04/2021 12:20 22oC (71.6oF) 24%
WNW (3000)
2b (6kt)
20/04/2021 11:50 21oC (69.8oF) 24%
WNW (2900)
3b (7kt)
20/04/2021 11:20 21oC (69.8oF) 26%
WNW (3000)
3b (8kt)
20/04/2021 10:50 20oC (68.0oF) 29%
WNW (3000)
3b (8kt)
20/04/2021 10:20 20oC (68.0oF) 27%
NW (3100)
3b (9kt)
20/04/2021 09:50 19oC (66.2oF) 31%
WNW (3000)
3b (8kt)
20/04/2021 09:20 19oC (66.2oF) 31%
NW (3200)
3b (7kt)
20/04/2021 08:50 18oC (64.4oF) 33%
NW (3100)
3b (8kt)
20/04/2021 08:20 18oC (64.4oF) 33%
WNW (3000)
3b (7kt)
20/04/2021 07:20 16oC (60.8oF) 44%
NW (3100)
3b (7kt)
20/04/2021 06:50 16oC (60.8oF) 41%
W (2800)
2b (6kt)
20/04/2021 06:20 15oC (59.0oF) 44%
W (2700)
3b (7kt)
20/04/2021 05:50 14oC (57.2oF) 50%
W (2800)
4b (12kt)
20/04/2021 05:20 12oC (53.6oF) 57%
WNW (2900)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours