ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/09/2019 14:20 23oC (73.4oF) 49%
ESE (1100)
4b (11kt)
22/09/2019 13:50 23oC (73.4oF) 49%
E (1000)
4b (11kt)
22/09/2019 13:20 23oC (73.4oF) 49%
ESE (1100)
4b (11kt)
22/09/2019 12:50 23oC (73.4oF) 46%
E (1000)
4b (11kt)
22/09/2019 12:20 24oC (75.2oF) 40%
E (0900)
4b (11kt)
22/09/2019 11:50 24oC (75.2oF) 43%
E (0900)
3b (10kt)
22/09/2019 11:20 23oC (73.4oF) 46%
E (0900)
3b (10kt)
22/09/2019 10:50 23oC (73.4oF) 43%
E (0900)
3b (8kt)
22/09/2019 10:20 24oC (75.2oF) 35%
ESE (1200)
3b (8kt)
22/09/2019 09:50 23oC (73.4oF) 40%
ESE (1200)
3b (7kt)
22/09/2019 09:20 23oC (73.4oF) 40%
ESE (1200)
2b (6kt)
22/09/2019 08:50 24oC (75.2oF) 33% VARIABLE 1b (3kt)
22/09/2019 08:20 24oC (75.2oF) 35% VARIABLE 1b (3kt)
22/09/2019 07:50 22oC (71.6oF) 40% VARIABLE 1b (3kt)
22/09/2019 07:20 20oC (68.0oF) 52%
WNW (2900)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours