ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Agchialos (Agchialos) Longitute (Lon): 22.79 Latitute (Lat): 39.22 Altitute (Alt): 19m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/01/2021 21:50 -2oC (28.4oF) 86%
WSW (2400)
2b (5kt)
17/01/2021 20:50 -1oC (30.2oF) 80%
W (2800)
2b (4kt)
17/01/2021 19:50 -1oC (30.2oF) 80%
SW (2300)
2b (5kt)
17/01/2021 18:50 0oC (32.0oF) 74%
WSW (2500)
2b (4kt)
17/01/2021 17:50 0oC (32.0oF) 74% CALM
17/01/2021 17:20 0oC (32.0oF) 69% CALM
17/01/2021 16:50 0oC (32.0oF) 64%
NW (3100)
2b (5kt)
17/01/2021 16:20 1oC (33.8oF) 59%
WNW (2900)
2b (4kt)
17/01/2021 15:50 1oC (33.8oF) 59%
WNW (2900)
2b (4kt)
17/01/2021 15:20 1oC (33.8oF) 55%
WNW (2900)
2b (5kt)
17/01/2021 14:50 1oC (33.8oF) 55%
WNW (2900)
2b (5kt)
17/01/2021 14:20 2oC (35.6oF) 44%
WNW (3000)
3b (7kt)
17/01/2021 13:50 3oC (37.4oF) 41%
WNW (3000)
3b (7kt)
17/01/2021 13:20 3oC (37.4oF) 37%
W (2700)
2b (6kt)
17/01/2021 12:50 3oC (37.4oF) 35%
W (2700)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours