ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
28/09/2020 17:50 18oC (64.4oF) 93%
WSW (2400)
2b (4kt)
28/09/2020 17:20 19oC (66.2oF) 93%
W (2800)
2b (4kt)
28/09/2020 16:50 20oC (68.0oF) 93%
W (2700)
2b (4kt)
28/09/2020 16:20 20oC (68.0oF) 93% CALM
28/09/2020 15:50 21oC (69.8oF) 93% CALM
28/09/2020 15:20 21oC (69.8oF) 93% CALM
28/09/2020 14:50 20oC (68.0oF) 93%
NW (3200)
2b (4kt)
28/09/2020 14:20 20oC (68.0oF) 93% CALM
28/09/2020 13:50 21oC (69.8oF) 88%
S (1900)
2b (4kt)
28/09/2020 13:20 21oC (69.8oF) 88% CALM
28/09/2020 12:50 21oC (69.8oF) 88%
NNE (0300)
2b (4kt)
28/09/2020 12:20 21oC (69.8oF) 93% CALM
28/09/2020 11:50 21oC (69.8oF) 88% CALM
28/09/2020 11:20 21oC (69.8oF) 88%
WSW (2400)
2b (5kt)
28/09/2020 10:50 21oC (69.8oF) 82%
WNW (3000)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours