ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
14/11/2019 16:20 15oC (59.0oF) 87%
W (2600)
2b (4kt)
14/11/2019 15:50 16oC (60.8oF) 82%
SW (2200)
2b (4kt)
14/11/2019 15:20 17oC (62.6oF) 82% CALM
14/11/2019 14:50 19oC (66.2oF) 77%
SE (1300)
2b (4kt)
14/11/2019 14:20 18oC (64.4oF) 77% CALM
14/11/2019 13:50 19oC (66.2oF) 67% CALM
14/11/2019 13:20 19oC (66.2oF) 67%
E (1000)
2b (4kt)
14/11/2019 12:50 19oC (66.2oF) 67%
E (0900)
2b (5kt)
14/11/2019 12:20 20oC (68.0oF) 63%
E (0900)
2b (5kt)
14/11/2019 11:50 19oC (66.2oF) 67%
E (0800)
2b (5kt)
14/11/2019 11:20 20oC (68.0oF) 63%
E (1000)
2b (6kt)
14/11/2019 10:50 20oC (68.0oF) 63%
E (1000)
2b (6kt)
14/11/2019 10:20 20oC (68.0oF) 59%
ESE (1100)
2b (4kt)
14/11/2019 09:50 19oC (66.2oF) 63% CALM
14/11/2019 09:20 19oC (66.2oF) 63% CALM

Station Observations for the last 24 hours