ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
02/07/2020 15:20 32oC (89.6oF) 35%
ESE (1100)
3b (10kt)
02/07/2020 14:50 32oC (89.6oF) 35%
ESE (1100)
4b (11kt)
02/07/2020 14:20 32oC (89.6oF) 37%
ESE (1100)
4b (12kt)
02/07/2020 13:50 32oC (89.6oF) 37%
ESE (1100)
4b (13kt)
02/07/2020 13:20 32oC (89.6oF) 37%
ESE (1100)
4b (13kt)
02/07/2020 12:50 32oC (89.6oF) 37%
ESE (1100)
4b (13kt)
02/07/2020 12:20 32oC (89.6oF) 42%
E (1000)
4b (12kt)
02/07/2020 11:50 32oC (89.6oF) 42%
E (1000)
4b (12kt)
02/07/2020 11:20 32oC (89.6oF) 42%
ESE (1100)
4b (12kt)
02/07/2020 10:50 32oC (89.6oF) 42%
E (1000)
4b (12kt)
02/07/2020 10:20 33oC (91.4oF) 35%
E (1000)
4b (12kt)
02/07/2020 09:50 32oC (89.6oF) 37%
E (1000)
4b (13kt)
02/07/2020 09:20 32oC (89.6oF) 35%
E (1000)
4b (11kt)
02/07/2020 08:50 32oC (89.6oF) 35%
ESE (1100)
3b (9kt)
02/07/2020 08:20 31oC (87.8oF) 42%
E (1000)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours