ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Lamia (Lamia) Longitute (Lon): 22.44 Latitute (Lat): 38.88 Altitute (Alt): 12m, Area:Sterea

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/01/2021 23:00 -1oC (30.2oF) 74%
WSW (2400)
2b (5kt)
19/01/2021 22:30 -1oC (30.2oF) 74%
W (2700)
3b (7kt)
19/01/2021 22:00 -1oC (30.2oF) 74%
W (2800)
2b (6kt)
19/01/2021 21:30 -1oC (30.2oF) 74%
W (2800)
2b (6kt)
19/01/2021 21:00 -1oC (30.2oF) 74% VARIABLE 1b (1kt)
19/01/2021 20:30 0oC (32.0oF) 69%
W (2700)
2b (6kt)
19/01/2021 20:00 -1oC (30.2oF) 74%
W (2700)
2b (6kt)
19/01/2021 19:30 0oC (32.0oF) 74%
WNW (2900)
2b (4kt)
19/01/2021 19:00 0oC (32.0oF) 69%
WSW (2500)
2b (4kt)
19/01/2021 18:30 0oC (32.0oF) 64%
W (2800)
2b (5kt)
19/01/2021 18:00 0oC (32.0oF) 69%
W (2800)
2b (4kt)
19/01/2021 17:30 0oC (32.0oF) 64% VARIABLE 1b (2kt)
19/01/2021 17:00 1oC (33.8oF) 59% VARIABLE 1b (1kt)
19/01/2021 16:30 2oC (35.6oF) 51% VARIABLE 1b (1kt)
19/01/2021 16:00 4oC (39.2oF) 41% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours