ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Lamia (Lamia) Longitute (Lon): 22.4 Latitute (Lat): 38.9 Altitute (Alt): 12m, Area:Sterea

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/01/2020 05:00 -4oC (24.8oF) 79% CALM
22/01/2020 04:30 -3oC (26.6oF) 79% VARIABLE 1b (2kt)
22/01/2020 04:00 -3oC (26.6oF) 73% VARIABLE 1b (2kt)
22/01/2020 03:30 -2oC (28.4oF) 74% VARIABLE 1b (2kt)
22/01/2020 03:00 -2oC (28.4oF) 74% VARIABLE 1b (3kt)
22/01/2020 02:30 -3oC (26.6oF) 79%
WNW (2900)
2b (4kt)
22/01/2020 02:00 -3oC (26.6oF) 73%
WNW (2900)
2b (5kt)
22/01/2020 01:30 -3oC (26.6oF) 79% VARIABLE 1b (3kt)
22/01/2020 01:00 -3oC (26.6oF) 79% VARIABLE 1b (1kt)
22/01/2020 00:30 -2oC (28.4oF) 74% VARIABLE 1b (1kt)
22/01/2020 00:00 -2oC (28.4oF) 74% VARIABLE 1b (2kt)
21/01/2020 23:30 0oC (32.0oF) 64% VARIABLE 1b (3kt)
21/01/2020 23:00 -1oC (30.2oF) 74% VARIABLE 1b (2kt)
21/01/2020 22:00 1oC (33.8oF) 59% VARIABLE 1b (3kt)
21/01/2020 21:30 1oC (33.8oF) 64% VARIABLE 1b (1kt)

Station Observations for the last 24 hours