ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Oreoi (Oreoi) Longitute (Lon): 23.09 Latitute (Lat): 38.948 Altitute (Alt): 268m, Area:Sterea

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/01/2021 00:30 2oC (35.6oF) 51%
S (1900)
2b (4kt)
20/01/2021 00:00 2oC (35.6oF) 51% VARIABLE 1b (3kt)
19/01/2021 23:30 3oC (37.4oF) 47%
SSW (2000)
2b (4kt)
19/01/2021 23:00 2oC (35.6oF) 51%
SSW (2000)
2b (4kt)
19/01/2021 22:30 2oC (35.6oF) 55%
S (1900)
2b (4kt)
19/01/2021 22:00 2oC (35.6oF) 55%
S (1900)
2b (4kt)
19/01/2021 21:30 2oC (35.6oF) 55%
SSW (2000)
2b (5kt)
19/01/2021 21:00 1oC (33.8oF) 59%
SSW (2000)
2b (5kt)
19/01/2021 20:30 2oC (35.6oF) 55%
S (1900)
2b (4kt)
19/01/2021 20:00 2oC (35.6oF) 55%
S (1900)
2b (4kt)
19/01/2021 19:30 2oC (35.6oF) 55%
S (1900)
2b (5kt)
19/01/2021 19:00 1oC (33.8oF) 64% CALM
19/01/2021 18:30 2oC (35.6oF) 55% CALM
19/01/2021 18:00 2oC (35.6oF) 51% VARIABLE 1b (1kt)
19/01/2021 17:30 1oC (33.8oF) 55% VARIABLE 1b (1kt)

Station Observations for the last 24 hours