ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Oreoi (Oreoi) Longitute (Lon): 23.09 Latitute (Lat): 38.948 Altitute (Alt): 268m, Area:Sterea

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/01/2020 07:30 6oC (42.8oF) 60% CALM
22/01/2020 05:00 4oC (39.2oF) 64% VARIABLE 1b (1kt)
22/01/2020 04:30 3oC (37.4oF) 60% VARIABLE 1b (2kt)
22/01/2020 04:00 2oC (35.6oF) 69% VARIABLE 1b (3kt)
22/01/2020 03:30 3oC (37.4oF) 60% VARIABLE 1b (1kt)
22/01/2020 03:00 3oC (37.4oF) 64% VARIABLE 1b (2kt)
22/01/2020 02:30 4oC (39.2oF) 60% VARIABLE 1b (1kt)
22/01/2020 02:00 3oC (37.4oF) 64%
SW (2200)
2b (4kt)
22/01/2020 01:30 4oC (39.2oF) 55% VARIABLE 1b (3kt)
22/01/2020 01:00 2oC (35.6oF) 64% VARIABLE 1b (3kt)
22/01/2020 00:30 5oC (41.0oF) 48% VARIABLE 1b (1kt)
22/01/2020 00:00 4oC (39.2oF) 55% VARIABLE 1b (1kt)
21/01/2020 23:30 4oC (39.2oF) 55% VARIABLE 1b (2kt)
21/01/2020 23:00 4oC (39.2oF) 60% CALM
21/01/2020 22:00 5oC (41.0oF) 56% VARIABLE 1b (1kt)

Station Observations for the last 24 hours