ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.15 Latitute (Lat): 35.53 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/09/2021 06:20 21oC (69.8oF) 82%
NNE (0200)
4b (16kt)
23/09/2021 05:50 21oC (69.8oF) 77%
NNE (0200)
4b (16kt)
23/09/2021 05:20 22oC (71.6oF) 82%
NNE (0200)
4b (14kt)
23/09/2021 04:50 22oC (71.6oF) 82%
WNW (3000)
2b (6kt)
23/09/2021 04:20 22oC (71.6oF) 68%
W (2800)
3b (8kt)
23/09/2021 03:50 22oC (71.6oF) 68%
WNW (2900)
3b (8kt)
23/09/2021 03:20 23oC (73.4oF) 73%
WNW (3000)
4b (12kt)
23/09/2021 02:50 23oC (73.4oF) 73%
W (2800)
4b (13kt)
23/09/2021 02:20 23oC (73.4oF) 73%
W (2800)
4b (12kt)
23/09/2021 01:50 23oC (73.4oF) 73%
W (2700)
4b (12kt)
23/09/2021 01:20 23oC (73.4oF) 73%
W (2800)
4b (11kt)
23/09/2021 00:50 23oC (73.4oF) 73%
W (2800)
4b (13kt)
23/09/2021 00:20 24oC (75.2oF) 68%
W (2800)
4b (13kt)
22/09/2021 23:50 24oC (75.2oF) 68%
W (2800)
4b (13kt)
22/09/2021 23:20 24oC (75.2oF) 64%
W (2700)
4b (11kt)

Station Observations for the last 24 hours