ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/01/2020 15:20 10oC (50.0oF) 81%
N (3500)
3b (9kt)
18/01/2020 14:50 10oC (50.0oF) 81%
N (3500)
3b (10kt)
18/01/2020 14:20 10oC (50.0oF) 81%
NNW (3400)
4b (11kt)
18/01/2020 13:50 10oC (50.0oF) 81%
N (3600)
3b (8kt)
18/01/2020 13:20 10oC (50.0oF) 87%
NNW (3400)
3b (10kt)
18/01/2020 12:50 10oC (50.0oF) 87%
NNW (3300)
4b (11kt)
18/01/2020 12:20 10oC (50.0oF) 87%
NNW (3300)
4b (16kt)
18/01/2020 11:50 10oC (50.0oF) 87%
NW (3200)
4b (12kt)
18/01/2020 11:20 10oC (50.0oF) 87%
NNW (3300)
4b (13kt)
18/01/2020 10:50 10oC (50.0oF) 87%
NNW (3300)
4b (13kt)
18/01/2020 10:20 10oC (50.0oF) 81%
NNW (3300)
4b (13kt)
18/01/2020 09:50 10oC (50.0oF) 81%
NNW (3300)
4b (13kt)
18/01/2020 09:20 10oC (50.0oF) 81%
NNW (3400)
4b (14kt)
18/01/2020 08:50 10oC (50.0oF) 81%
NNW (3400)
4b (14kt)
18/01/2020 08:20 10oC (50.0oF) 87%
NNW (3300)
4b (15kt)

Station Observations for the last 24 hours