ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
25/09/2020 16:50 25oC (77.0oF) 64%
WNW (2900)
4b (11kt)
25/09/2020 16:20 25oC (77.0oF) 68%
WNW (2900)
4b (12kt)
25/09/2020 15:50 25oC (77.0oF) 68%
WNW (2900)
4b (13kt)
25/09/2020 15:20 27oC (80.6oF) 64%
WNW (3000)
4b (12kt)
25/09/2020 14:50 27oC (80.6oF) 60%
WNW (2900)
4b (15kt)
25/09/2020 14:20 27oC (80.6oF) 64%
WNW (2900)
3b GUSTS 5b (10ktG20kt)
25/09/2020 13:50 28oC (82.4oF) 53%
W (2800)
4b GUSTS 6b (12ktG22kt)
25/09/2020 13:20 28oC (82.4oF) 57%
WNW (3000)
4b GUSTS 6b (12ktG22kt)
25/09/2020 12:50 28oC (82.4oF) 61%
WNW (3000)
4b (15kt)
25/09/2020 12:20 28oC (82.4oF) 57%
WNW (3000)
5b (17kt)
25/09/2020 11:50 28oC (82.4oF) 57%
WNW (2900)
4b (15kt)
25/09/2020 11:20 28oC (82.4oF) 65%
WNW (2900)
4b GUSTS 5b (11ktG21kt)
25/09/2020 10:50 28oC (82.4oF) 65%
WNW (3000)
4b (11kt)
25/09/2020 10:20 28oC (82.4oF) 61%
WNW (3000)
4b (12kt)
25/09/2020 09:50 28oC (82.4oF) 61%
NW (3100)
4b (11kt)

Station Observations for the last 24 hours