ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
02/07/2020 15:50 30oC (86.0oF) 54%
NW (3100)
2b (6kt)
02/07/2020 15:20 31oC (87.8oF) 51%
NW (3100)
3b (8kt)
02/07/2020 14:50 31oC (87.8oF) 51%
NW (3100)
3b (10kt)
02/07/2020 14:20 31oC (87.8oF) 51%
NNW (3300)
3b (10kt)
02/07/2020 13:50 31oC (87.8oF) 51%
NW (3200)
3b (8kt)
02/07/2020 13:20 32oC (89.6oF) 48%
N (3500)
3b (8kt)
02/07/2020 12:50 32oC (89.6oF) 48%
NW (3200)
3b (9kt)
02/07/2020 12:20 32oC (89.6oF) 48%
NW (3200)
3b (10kt)
02/07/2020 11:50 32oC (89.6oF) 48%
NNW (3400)
3b (9kt)
02/07/2020 11:20 32oC (89.6oF) 45%
NW (3200)
4b (11kt)
02/07/2020 10:50 32oC (89.6oF) 45%
WNW (3000)
3b (9kt)
02/07/2020 10:20 32oC (89.6oF) 45%
WNW (3000)
3b (9kt)
02/07/2020 09:50 32oC (89.6oF) 48%
W (2800)
3b (8kt)
02/07/2020 09:20 32oC (89.6oF) 51%
W (2800)
3b (8kt)
02/07/2020 08:50 32oC (89.6oF) 48%
N (3500)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours