ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.15 Latitute (Lat): 35.53 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
30/11/2020 01:50 13oC (55.4oF) 93% CALM
30/11/2020 01:20 13oC (55.4oF) 87% CALM
30/11/2020 00:50 13oC (55.4oF) 87% CALM
30/11/2020 00:20 13oC (55.4oF) 87% CALM
29/11/2020 23:50 13oC (55.4oF) 87%
ESE (1200)
2b (4kt)
29/11/2020 23:20 12oC (53.6oF) 93% CALM
29/11/2020 22:50 12oC (53.6oF) 93% CALM
29/11/2020 22:20 12oC (53.6oF) 93% CALM
29/11/2020 21:50 12oC (53.6oF) 93% CALM
29/11/2020 21:20 12oC (53.6oF) 93% CALM
29/11/2020 20:50 12oC (53.6oF) 93%
ESE (1200)
2b (4kt)
29/11/2020 20:20 12oC (53.6oF) 93% CALM
29/11/2020 19:50 12oC (53.6oF) 93% CALM
29/11/2020 19:20 12oC (53.6oF) 100% CALM
29/11/2020 18:50 13oC (55.4oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours