ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/09/2019 14:20 22oC (71.6oF) 52%
NNW (3300)
3b (9kt)
22/09/2019 13:50 22oC (71.6oF) 52%
N (3600)
3b (9kt)
22/09/2019 13:20 23oC (73.4oF) 52%
N (3600)
3b (8kt)
22/09/2019 12:50 23oC (73.4oF) 52%
N (3500)
3b (9kt)
22/09/2019 12:20 23oC (73.4oF) 52%
N (3600)
3b (9kt)
22/09/2019 11:50 23oC (73.4oF) 52%
NNW (3400)
3b (9kt)
22/09/2019 11:20 23oC (73.4oF) 52%
NNW (3400)
3b (8kt)
22/09/2019 10:50 23oC (73.4oF) 52%
N (3600)
3b (9kt)
22/09/2019 10:20 23oC (73.4oF) 49%
NNW (3300)
3b (8kt)
22/09/2019 09:50 22oC (71.6oF) 52%
NW (3200)
3b (9kt)
22/09/2019 09:20 22oC (71.6oF) 56%
NNE (0200)
4b (12kt)
22/09/2019 08:50 22oC (71.6oF) 49%
N (3600)
3b (10kt)
22/09/2019 08:20 21oC (69.8oF) 55%
NNE (0200)
3b (9kt)
22/09/2019 07:50 21oC (69.8oF) 55%
N (3500)
3b (8kt)
22/09/2019 07:20 21oC (69.8oF) 55%
N (3600)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours