ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.15 Latitute (Lat): 35.53 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
01/03/2021 19:50 9oC (48.2oF) 81% CALM
01/03/2021 19:20 9oC (48.2oF) 81% CALM
01/03/2021 18:50 9oC (48.2oF) 81% CALM
01/03/2021 18:20 9oC (48.2oF) 87% CALM
01/03/2021 17:50 10oC (50.0oF) 81% CALM
01/03/2021 17:20 11oC (51.8oF) 87% CALM
01/03/2021 16:50 11oC (51.8oF) 81% CALM
01/03/2021 16:20 12oC (53.6oF) 76% CALM
01/03/2021 15:50 13oC (55.4oF) 76% VARIABLE 1b (3kt)
01/03/2021 15:20 13oC (55.4oF) 76% CALM
01/03/2021 14:50 13oC (55.4oF) 71%
NNE (0200)
2b (4kt)
01/03/2021 14:20 13oC (55.4oF) 71%
N (3500)
2b (5kt)
01/03/2021 13:50 13oC (55.4oF) 71%
N (0100)
2b (5kt)
01/03/2021 13:20 14oC (57.2oF) 66%
NNE (0200)
2b (4kt)
01/03/2021 12:50 14oC (57.2oF) 66%
NE (0400)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours