ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
07/04/2020 13:50 10oC (50.0oF) 87%
NW (3200)
3b (10kt)
07/04/2020 13:20 10oC (50.0oF) 87%
NNW (3400)
3b (9kt)
07/04/2020 12:50 10oC (50.0oF) 87%
N (3500)
3b (9kt)
07/04/2020 12:20 11oC (51.8oF) 87%
N (3500)
4b (12kt)
07/04/2020 11:50 11oC (51.8oF) 87%
NNW (3400)
4b (11kt)
07/04/2020 11:20 10oC (50.0oF) 93%
N (3500)
4b (12kt)
07/04/2020 10:50 10oC (50.0oF) 93%
N (3500)
4b (14kt)
07/04/2020 10:20 10oC (50.0oF) 93%
N (3500)
4b (13kt)
07/04/2020 09:50 10oC (50.0oF) 93%
NNW (3400)
4b (13kt)
07/04/2020 09:20 10oC (50.0oF) 93%
N (3600)
4b (12kt)
07/04/2020 08:50 10oC (50.0oF) 93%
N (3500)
4b (13kt)
07/04/2020 08:20 10oC (50.0oF) 93%
N (3500)
4b (12kt)
07/04/2020 07:50 10oC (50.0oF) 100%
NNW (3400)
4b (14kt)
07/04/2020 07:20 10oC (50.0oF) 93%
N (3500)
4b (13kt)
07/04/2020 06:50 10oC (50.0oF) 100%
N (3500)
4b (14kt)

Station Observations for the last 24 hours