ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/05/2019 15:20 23oC (73.4oF) 68%
ENE (0700)
3b (8kt)
20/05/2019 14:50 24oC (75.2oF) 64%
ENE (0600)
2b (6kt)
20/05/2019 14:20 25oC (77.0oF) 56%
E (0800)
3b (7kt)
20/05/2019 13:50 25oC (77.0oF) 60%
E (1000)
2b (5kt)
20/05/2019 13:20 25oC (77.0oF) 60%
NE (0500)
2b (5kt)
20/05/2019 12:50 24oC (75.2oF) 56% CALM
20/05/2019 12:20 22oC (71.6oF) 72%
ENE (0600)
2b (4kt)
20/05/2019 11:50 21oC (69.8oF) 77%
ENE (0600)
2b (5kt)
20/05/2019 11:20 22oC (71.6oF) 68%
E (0900)
3b (8kt)
20/05/2019 10:50 22oC (71.6oF) 68%
E (0800)
3b (8kt)
20/05/2019 10:20 24oC (75.2oF) 60%
E (0800)
2b (5kt)
20/05/2019 09:50 24oC (75.2oF) 60%
ESE (1100)
2b (5kt)
20/05/2019 09:20 26oC (78.8oF) 53%
E (0800)
2b (6kt)
20/05/2019 08:50 26oC (78.8oF) 53%
NW (3100)
2b (5kt)
20/05/2019 08:20 25oC (77.0oF) 64%
NW (3100)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours