ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/07/2019 10:20 29oC (84.2oF) 50%
NW (3100)
2b (6kt)
22/07/2019 09:50 29oC (84.2oF) 47%
NW (3100)
2b (6kt)
22/07/2019 09:20 29oC (84.2oF) 47%
W (2800)
2b (5kt)
22/07/2019 08:50 28oC (82.4oF) 57%
NW (3200)
2b (5kt)
22/07/2019 08:20 28oC (82.4oF) 57%
NNW (3300)
2b (5kt)
22/07/2019 07:50 28oC (82.4oF) 57%
NW (3200)
2b (6kt)
22/07/2019 07:20 27oC (80.6oF) 57%
NNW (3300)
2b (6kt)
22/07/2019 06:50 27oC (80.6oF) 60%
NW (3100)
3b (7kt)
22/07/2019 06:20 26oC (78.8oF) 60%
WNW (2900)
3b (7kt)
22/07/2019 05:50 26oC (78.8oF) 64%
WNW (3000)
2b (5kt)
22/07/2019 05:20 25oC (77.0oF) 68%
W (2800)
2b (5kt)
22/07/2019 04:50 24oC (75.2oF) 73%
NW (3100)
2b (5kt)
22/07/2019 04:20 23oC (73.4oF) 77%
W (2800)
2b (4kt)
22/07/2019 03:50 21oC (69.8oF) 88%
WNW (3000)
2b (4kt)
22/07/2019 03:20 22oC (71.6oF) 77%
WNW (2900)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours