ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
25/08/2019 15:20 28oC (82.4oF) 69%
NW (3100)
4b (13kt)
25/08/2019 14:50 28oC (82.4oF) 69%
NW (3100)
4b (12kt)
25/08/2019 14:20 29oC (84.2oF) 65%
NNW (3300)
4b (12kt)
25/08/2019 13:50 29oC (84.2oF) 65%
NW (3200)
4b (14kt)
25/08/2019 13:20 29oC (84.2oF) 65%
NW (3200)
5b (17kt)
25/08/2019 12:50 29oC (84.2oF) 65%
NW (3200)
4b (16kt)
25/08/2019 12:20 29oC (84.2oF) 65%
NW (3100)
5b (17kt)
25/08/2019 11:50 29oC (84.2oF) 65%
NNW (3300)
4b (16kt)
25/08/2019 11:20 29oC (84.2oF) 65%
NW (3200)
4b (14kt)
25/08/2019 10:50 29oC (84.2oF) 65%
NW (3200)
4b (15kt)
25/08/2019 10:20 29oC (84.2oF) 69%
NW (3200)
4b (16kt)
25/08/2019 09:50 29oC (84.2oF) 69%
NW (3200)
5b (17kt)
25/08/2019 09:20 29oC (84.2oF) 69%
NNW (3300)
5b (17kt)
25/08/2019 08:50 29oC (84.2oF) 69%
NW (3200)
5b (17kt)
25/08/2019 08:20 28oC (82.4oF) 73%
NW (3200)
5b (18kt)

Station Observations for the last 24 hours