ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
26/04/2019 01:50 17oC (62.6oF) 67% CALM
26/04/2019 01:20 17oC (62.6oF) 67% CALM
26/04/2019 00:50 17oC (62.6oF) 67%
SE (1300)
2b (4kt)
26/04/2019 00:20 17oC (62.6oF) 67%
S (1900)
2b (4kt)
25/04/2019 23:50 17oC (62.6oF) 67% VARIABLE 1b (3kt)
25/04/2019 23:20 18oC (64.4oF) 72% VARIABLE 1b (3kt)
25/04/2019 22:50 18oC (64.4oF) 72% CALM
25/04/2019 22:20 19oC (66.2oF) 67% CALM
25/04/2019 21:50 19oC (66.2oF) 67%
N (3600)
2b (5kt)
25/04/2019 21:20 18oC (64.4oF) 59%
ESE (1100)
2b (5kt)
25/04/2019 20:50 18oC (64.4oF) 59%
S (1800)
3b (7kt)
25/04/2019 20:20 17oC (62.6oF) 72%
S (1800)
2b (5kt)
25/04/2019 19:50 17oC (62.6oF) 72%
S (1700)
2b (4kt)
25/04/2019 19:20 18oC (64.4oF) 82%
S (1800)
2b (4kt)
25/04/2019 18:50 18oC (64.4oF) 82% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours