ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.174 Latitute (Lat): 35.339 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/11/2018 06:20 14oC (57.2oF) 93% CALM
17/11/2018 05:50 0oC (32.0oF) ///
SSW (2100)
2b (4kt)
17/11/2018 05:20 12oC (53.6oF) 93%
WSW (2400)
2b (4kt)
17/11/2018 04:50 12oC (53.6oF) 93%
S (1700)
2b (6kt)
17/11/2018 04:20 13oC (55.4oF) 93% CALM
17/11/2018 03:50 13oC (55.4oF) 93% CALM
17/11/2018 03:20 0oC (32.0oF) /// CALM
17/11/2018 02:50 0oC (32.0oF) /// CALM
17/11/2018 02:20 0oC (32.0oF) ///
WSW (2500)
2b (4kt)
17/11/2018 01:50 13oC (55.4oF) 93%
WSW (2500)
2b (4kt)
17/11/2018 01:20 13oC (55.4oF) 93%
WSW (2500)
2b (4kt)
17/11/2018 00:50 13oC (55.4oF) 93%
WSW (2500)
2b (4kt)
17/11/2018 00:20 13oC (55.4oF) 93%
WSW (2500)
2b (4kt)
16/11/2018 23:50 13oC (55.4oF) 93%
S (1700)
2b (4kt)
16/11/2018 23:20 12oC (53.6oF) 100%
S (1700)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours