ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Iraklio (Iraklio) Longitute (Lon): 25.18 Latitute (Lat): 35.34 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
15/01/2021 20:50 11oC (51.8oF) 93%
W (2700)
2b (4kt)
15/01/2021 20:20 11oC (51.8oF) 93% CALM
15/01/2021 19:50 11oC (51.8oF) 93% CALM
15/01/2021 19:20 11oC (51.8oF) 93% CALM
15/01/2021 18:50 11oC (51.8oF) 93% CALM
15/01/2021 18:20 11oC (51.8oF) 93% CALM
15/01/2021 17:50 11oC (51.8oF) 93% CALM
15/01/2021 17:20 12oC (53.6oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
15/01/2021 16:50 12oC (53.6oF) 87%
ENE (0600)
2b (6kt)
15/01/2021 16:20 11oC (51.8oF) 93%
ENE (0700)
3b (7kt)
15/01/2021 15:50 11oC (51.8oF) 93%
ENE (0700)
3b (7kt)
15/01/2021 15:20 12oC (53.6oF) 87%
ENE (0700)
3b (10kt)
15/01/2021 14:50 12oC (53.6oF) 87%
NE (0500)
3b (10kt)
15/01/2021 14:20 12oC (53.6oF) 93%
ENE (0700)
3b (9kt)
15/01/2021 14:17 12oC (53.6oF) 93%
ENE (0700)
3b (9kt)

Station Observations for the last 24 hours