ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
15/12/2019 14:50 17oC (62.6oF) 82%
NE (0500)
2b (5kt)
15/12/2019 14:20 17oC (62.6oF) 87%
NW (3200)
1b (3kt)
15/12/2019 13:50 18oC (64.4oF) 77%
NW (3200)
3b (8kt)
15/12/2019 13:20 18oC (64.4oF) 77%
WNW (2900)
3b (10kt)
15/12/2019 12:50 18oC (64.4oF) 77%
NW (3100)
3b (9kt)
15/12/2019 12:20 17oC (62.6oF) 82%
NNW (3400)
3b (9kt)
15/12/2019 11:50 18oC (64.4oF) 77%
NW (3100)
3b (8kt)
15/12/2019 11:20 18oC (64.4oF) 77%
NW (3200)
3b (7kt)
15/12/2019 10:50 18oC (64.4oF) 77%
WNW (2900)
4b (11kt)
15/12/2019 10:20 18oC (64.4oF) 77%
WNW (3000)
4b (11kt)
15/12/2019 09:50 18oC (64.4oF) 77%
NW (3100)
4b (12kt)
15/12/2019 09:20 17oC (62.6oF) 77%
NW (3200)
4b (11kt)
15/12/2019 08:50 17oC (62.6oF) 77%
NNW (3300)
4b (11kt)
15/12/2019 08:20 16oC (60.8oF) 82%
NNW (3300)
4b (13kt)
15/12/2019 07:50 17oC (62.6oF) 72%
NNW (3300)
3b (9kt)

Station Observations for the last 24 hours