ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Iraklio (Iraklio) Longitute (Lon): 25.18 Latitute (Lat): 35.34 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/04/2021 12:20 19oC (66.2oF) 67%
NW (3100)
5b (19kt)
20/04/2021 11:50 19oC (66.2oF) 67%
NW (3100)
5b (19kt)
20/04/2021 11:20 19oC (66.2oF) 67%
NW (3100)
5b (20kt)
20/04/2021 10:50 19oC (66.2oF) 67%
NW (3100)
5b (21kt)
20/04/2021 10:20 19oC (66.2oF) 59%
WNW (3000)
5b (20kt)
20/04/2021 09:50 19oC (66.2oF) 59%
NW (3100)
5b (18kt)
20/04/2021 09:20 19oC (66.2oF) 59%
NW (3100)
5b (18kt)
20/04/2021 08:50 19oC (66.2oF) 59%
WNW (3000)
4b (14kt)
20/04/2021 08:20 19oC (66.2oF) 55%
NW (3100)
4b (13kt)
20/04/2021 07:50 19oC (66.2oF) 55%
NW (3100)
4b (13kt)
20/04/2021 07:20 18oC (64.4oF) 55%
NW (3100)
4b (11kt)
20/04/2021 06:50 18oC (64.4oF) 55%
WNW (2900)
3b (10kt)
20/04/2021 06:20 17oC (62.6oF) 58%
W (2800)
3b (10kt)
20/04/2021 05:50 16oC (60.8oF) 58%
W (2600)
3b (7kt)
20/04/2021 05:20 15oC (59.0oF) 67%
W (2600)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours