ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/09/2020 06:50 26oC (78.8oF) 57% VARIABLE 1b (2kt)
24/09/2020 06:20 25oC (77.0oF) 60% VARIABLE 1b (2kt)
24/09/2020 05:50 23oC (73.4oF) 64% VARIABLE 1b (2kt)
24/09/2020 05:20 22oC (71.6oF) 68% VARIABLE 1b (2kt)
24/09/2020 04:50 21oC (69.8oF) 68%
S (1700)
2b (6kt)
24/09/2020 04:20 21oC (69.8oF) 68%
S (1700)
2b (4kt)
24/09/2020 03:50 21oC (69.8oF) 68%
SSE (1600)
2b (4kt)
24/09/2020 03:20 20oC (68.0oF) 77%
S (1700)
2b (4kt)
24/09/2020 02:50 20oC (68.0oF) 77%
SSE (1600)
2b (6kt)
24/09/2020 02:20 20oC (68.0oF) 93%
S (1700)
2b (5kt)
24/09/2020 01:50 20oC (68.0oF) 93% CALM
24/09/2020 01:20 20oC (68.0oF) 93% CALM
24/09/2020 00:50 20oC (68.0oF) 93% CALM
24/09/2020 00:20 20oC (68.0oF) 93% CALM
23/09/2020 23:50 20oC (68.0oF) 93% CALM

Station Observations for the last 24 hours