ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/02/2020 07:50 17oC (62.6oF) 55%
SSE (1600)
4b (16kt)
27/02/2020 07:20 17oC (62.6oF) 55%
SSE (1600)
4b (11kt)
27/02/2020 06:50 15oC (59.0oF) 67%
S (1700)
4b (14kt)
27/02/2020 06:20 15oC (59.0oF) 67%
S (1700)
4b (13kt)
27/02/2020 05:50 15oC (59.0oF) 67%
S (1800)
4b (11kt)
27/02/2020 05:20 15oC (59.0oF) 67%
SSE (1600)
4b (15kt)
27/02/2020 04:50 15oC (59.0oF) 67%
SSE (1600)
4b (16kt)
27/02/2020 04:20 14oC (57.2oF) 76%
SSE (1600)
4b (15kt)
27/02/2020 03:50 14oC (57.2oF) 76%
S (1700)
5b (17kt)
27/02/2020 03:20 14oC (57.2oF) 76%
S (1700)
4b (16kt)
27/02/2020 02:50 14oC (57.2oF) 76%
S (1700)
4b (16kt)
27/02/2020 02:20 14oC (57.2oF) 76%
S (1700)
4b (14kt)
27/02/2020 01:50 14oC (57.2oF) 76%
SSE (1600)
4b (15kt)
27/02/2020 01:20 14oC (57.2oF) 81%
S (1700)
4b (16kt)
27/02/2020 00:50 14oC (57.2oF) 81%
S (1700)
4b (15kt)

Station Observations for the last 24 hours