ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kasteli Pediados (Kasteli Pediados) Longitute (Lon): 25.329 Latitute (Lat): 35.189 Altitute (Alt): 337m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
25/01/2020 13:30 14oC (57.2oF) 66%
SW (2300)
2b (6kt)
25/01/2020 13:00 14oC (57.2oF) 66%
SW (2300)
3b (7kt)
25/01/2020 12:30 14oC (57.2oF) 66%
SW (2200)
2b (6kt)
25/01/2020 12:00 14oC (57.2oF) 66%
WSW (2400)
3b (7kt)
25/01/2020 11:30 14oC (57.2oF) 62%
SSW (2100)
3b (8kt)
25/01/2020 11:00 14oC (57.2oF) 58%
SSW (2100)
3b (8kt)
25/01/2020 10:30 13oC (55.4oF) 62%
SW (2300)
3b (7kt)
25/01/2020 10:00 12oC (53.6oF) 66%
SW (2300)
3b (7kt)
25/01/2020 09:30 12oC (53.6oF) 66%
SSW (2100)
3b (7kt)
25/01/2020 09:00 11oC (51.8oF) 71%
SSW (2100)
3b (8kt)
25/01/2020 08:30 11oC (51.8oF) 76%
SSW (2000)
3b (9kt)
25/01/2020 08:00 10oC (50.0oF) 76%
SSW (2000)
3b (8kt)
25/01/2020 07:30 7oC (44.6oF) 100%
SSW (2100)
1b (3kt)
25/01/2020 07:00 4oC (39.2oF) 100% CALM
25/01/2020 06:30 1oC (33.8oF) 100% CALM

Station Observations for the last 24 hours