ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
14/11/2019 15:50 17oC (62.6oF) 77%
SW (2300)
1b (2kt)
14/11/2019 15:20 18oC (64.4oF) 72%
SSW (2000)
2b (5kt)
14/11/2019 14:50 19oC (66.2oF) 63%
SSW (2000)
3b (10kt)
14/11/2019 14:20 20oC (68.0oF) 59%
SSW (2000)
3b (7kt)
14/11/2019 13:50 21oC (69.8oF) 52%
SSW (2000)
3b (7kt)
14/11/2019 13:20 21oC (69.8oF) 48% VARIABLE 1b (3kt)
14/11/2019 12:50 22oC (71.6oF) 42%
SSW (2100)
2b (6kt)
14/11/2019 12:20 22oC (71.6oF) 42%
SW (2200)
2b (6kt)
14/11/2019 11:50 22oC (71.6oF) 42%
SSW (2100)
3b (7kt)
14/11/2019 11:20 22oC (71.6oF) 45%
WNW (3000)
3b GUSTS 5b (7ktG17kt)
14/11/2019 10:50 21oC (69.8oF) 48%
SW (2300)
2b (6kt)
14/11/2019 10:20 21oC (69.8oF) 55% VARIABLE 1b (2kt)
14/11/2019 09:50 21oC (69.8oF) 55% CALM
14/11/2019 09:20 20oC (68.0oF) 63% VARIABLE 1b (3kt)
14/11/2019 08:50 19oC (66.2oF) 67% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours