ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/01/2020 13:50 9oC (48.2oF) 70%
NNE (0200)
5b (17kt)
18/01/2020 13:20 10oC (50.0oF) 66%
N (0100)
4b (16kt)
18/01/2020 12:50 10oC (50.0oF) 66%
N (0100)
4b (15kt)
18/01/2020 12:20 10oC (50.0oF) 61%
NNW (3300)
4b (13kt)
18/01/2020 11:50 10oC (50.0oF) 57%
NNW (3400)
4b (15kt)
18/01/2020 11:20 10oC (50.0oF) 61%
NNW (3300)
3b (10kt)
18/01/2020 10:50 10oC (50.0oF) 61%
NNW (3400)
4b (12kt)
18/01/2020 10:20 10oC (50.0oF) 61%
NNW (3300)
4b (12kt)
18/01/2020 09:50 9oC (48.2oF) 65%
NNW (3400)
4b (12kt)
18/01/2020 09:20 10oC (50.0oF) 61%
NNW (3300)
4b (13kt)
18/01/2020 08:50 10oC (50.0oF) 61%
NW (3200)
3b (10kt)
18/01/2020 08:20 8oC (46.4oF) 75%
NW (3200)
3b (8kt)
18/01/2020 07:50 8oC (46.4oF) 75%
NNW (3300)
3b (9kt)
18/01/2020 07:20 8oC (46.4oF) 70%
N (3500)
3b (10kt)
18/01/2020 06:50 8oC (46.4oF) 70%
N (3500)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours