ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
28/09/2020 17:20 25oC (77.0oF) 73% VARIABLE 1b (1kt)
28/09/2020 16:50 25oC (77.0oF) 73%
SSW (2000)
3b (7kt)
28/09/2020 16:20 25oC (77.0oF) 68%
SSW (2000)
3b (9kt)
28/09/2020 15:50 26oC (78.8oF) 64%
SSW (2100)
3b (8kt)
28/09/2020 15:20 26oC (78.8oF) 69%
SSW (2000)
4b (12kt)
28/09/2020 14:50 27oC (80.6oF) 60%
SW (2200)
3b (8kt)
28/09/2020 14:20 27oC (80.6oF) 60%
SW (2300)
3b (7kt)
28/09/2020 13:50 28oC (82.4oF) 57%
SSW (2000)
4b (11kt)
28/09/2020 13:20 27oC (80.6oF) 60%
SSW (2100)
2b (6kt)
28/09/2020 12:50 27oC (80.6oF) 57%
SW (2200)
3b (8kt)
28/09/2020 12:20 27oC (80.6oF) 57%
S (1900)
3b (10kt)
28/09/2020 11:50 27oC (80.6oF) 57%
SW (2300)
3b (9kt)
28/09/2020 11:20 27oC (80.6oF) 57%
SSW (2100)
3b (8kt)
28/09/2020 10:50 26oC (78.8oF) 60%
S (1900)
4b (11kt)
28/09/2020 10:20 26oC (78.8oF) 64%
S (1900)
4b (14kt)

Station Observations for the last 24 hours