ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
02/07/2020 14:50 32oC (89.6oF) 35%
NE (0400)
5b (20kt)
02/07/2020 14:20 32oC (89.6oF) 32%
NE (0400)
5b (19kt)
02/07/2020 13:50 32oC (89.6oF) 35%
NE (0400)
5b (19kt)
02/07/2020 13:20 33oC (91.4oF) 33%
NE (0500)
5b (20kt)
02/07/2020 12:50 32oC (89.6oF) 35%
NE (0500)
5b (19kt)
02/07/2020 12:20 32oC (89.6oF) 37%
NE (0500)
5b (19kt)
02/07/2020 11:50 32oC (89.6oF) 39%
NE (0500)
5b (18kt)
02/07/2020 11:20 33oC (91.4oF) 31%
NE (0400)
4b (16kt)
02/07/2020 10:50 33oC (91.4oF) 31%
NE (0400)
5b (17kt)
02/07/2020 10:20 33oC (91.4oF) 31%
NE (0400)
5b (17kt)
02/07/2020 09:50 33oC (91.4oF) 31%
NNE (0300)
5b (17kt)
02/07/2020 09:20 33oC (91.4oF) 29%
NNE (0300)
4b (15kt)
02/07/2020 08:50 33oC (91.4oF) 29%
NNE (0200)
4b (15kt)
02/07/2020 08:20 33oC (91.4oF) 29%
NNE (0200)
4b (16kt)
02/07/2020 07:50 32oC (89.6oF) 30%
N (0100)
4b (15kt)

Station Observations for the last 24 hours