ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/09/2019 13:50 23oC (73.4oF) 40%
ENE (0700)
4b GUSTS 6b (13ktG23kt)
22/09/2019 13:20 23oC (73.4oF) 35%
ENE (0700)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
22/09/2019 12:50 24oC (75.2oF) 37%
ENE (0600)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
22/09/2019 12:20 24oC (75.2oF) 35%
ENE (0700)
4b GUSTS 5b (11ktG21kt)
22/09/2019 11:50 23oC (73.4oF) 35%
NE (0500)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
22/09/2019 11:20 23oC (73.4oF) 37%
NNE (0200)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
22/09/2019 10:50 23oC (73.4oF) 32%
NNE (0200)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
22/09/2019 10:20 23oC (73.4oF) 40%
NNE (0200)
4b GUSTS 6b (13ktG23kt)
22/09/2019 09:50 23oC (73.4oF) 37%
N (0100)
4b (16kt)
22/09/2019 09:20 22oC (71.6oF) 42%
N (0100)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
22/09/2019 08:50 21oC (69.8oF) 48%
NNE (0200)
5b (17kt)
22/09/2019 08:20 21oC (69.8oF) 45%
N (0100)
4b (15kt)
22/09/2019 07:50 21oC (69.8oF) 45%
N (0100)
4b (13kt)
22/09/2019 07:20 21oC (69.8oF) 45%
N (3600)
4b (14kt)
22/09/2019 06:50 20oC (68.0oF) 48%
N (0100)
4b (14kt)

Station Observations for the last 24 hours