ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/01/2021 21:50 -3oC (26.6oF) 79%
WNW (3000)
2b (5kt)
17/01/2021 21:20 -2oC (28.4oF) 74%
WNW (3000)
1b (2kt)
17/01/2021 20:50 -1oC (30.2oF) 74% VARIABLE 1b (1kt)
17/01/2021 20:20 0oC (32.0oF) 59% VARIABLE 1b (2kt)
17/01/2021 19:50 0oC (32.0oF) 59% VARIABLE 1b (2kt)
17/01/2021 19:20 1oC (33.8oF) 51%
SSW (2100)
1b (2kt)
17/01/2021 18:50 1oC (33.8oF) 51% VARIABLE 1b (1kt)
17/01/2021 18:20 2oC (35.6oF) 51% VARIABLE 2b (4kt)
17/01/2021 17:50 2oC (35.6oF) 47%
N (3600)
2b (5kt)
17/01/2021 17:20 2oC (35.6oF) 47%
NNE (0200)
3b (7kt)
17/01/2021 16:50 2oC (35.6oF) 44%
N (0100)
3b (7kt)
17/01/2021 16:20 2oC (35.6oF) 44%
N (0100)
3b (7kt)
17/01/2021 15:50 3oC (37.4oF) 37%
NNE (0200)
3b (8kt)
17/01/2021 15:20 3oC (37.4oF) 44%
NNE (0200)
3b (7kt)
17/01/2021 14:50 4oC (39.2oF) 38%
N (3500)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours