ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
16/01/2019 15:50 8oC (46.4oF) 39%
SW (2300)
2b (5kt)
16/01/2019 15:20 9oC (48.2oF) 39%
SW (2300)
2b (6kt)
16/01/2019 14:50 11oC (51.8oF) 29%
WNW (2900)
2b (5kt)
16/01/2019 14:20 11oC (51.8oF) 29% VARIABLE 1b (3kt)
16/01/2019 13:50 11oC (51.8oF) 29%
NNW (3300)
3b (8kt)
16/01/2019 13:20 11oC (51.8oF) 29%
NW (3200)
3b (8kt)
16/01/2019 12:50 10oC (50.0oF) 31%
NW (3100)
2b (6kt)
16/01/2019 12:20 10oC (50.0oF) 29%
NW (3200)
3b (9kt)
16/01/2019 11:50 10oC (50.0oF) 29%
WNW (3000)
3b (8kt)
16/01/2019 11:20 9oC (48.2oF) 29%
W (2700)
3b (7kt)
16/01/2019 10:50 9oC (48.2oF) 31%
W (2600)
3b (8kt)
16/01/2019 10:20 9oC (48.2oF) 31%
W (2800)
2b (6kt)
16/01/2019 09:50 8oC (46.4oF) 31%
SW (2300)
2b (5kt)
16/01/2019 09:20 8oC (46.4oF) 33%
NW (3100)
3b (8kt)
16/01/2019 08:50 7oC (44.6oF) 39%
NNW (3300)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours