ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
25/09/2021 17:50 20oC (68.0oF) 59%
NW (3100)
1b (2kt)
25/09/2021 17:20 21oC (69.8oF) 55%
N (3600)
2b (4kt)
25/09/2021 16:50 21oC (69.8oF) 55%
N (3600)
2b (4kt)
25/09/2021 16:20 23oC (73.4oF) 46%
NE (0400)
2b (4kt)
25/09/2021 15:50 25oC (77.0oF) 40%
ENE (0700)
2b (4kt)
25/09/2021 15:20 26oC (78.8oF) 35%
E (0800)
2b (6kt)
25/09/2021 14:50 27oC (80.6oF) 29%
E (1000)
2b (5kt)
25/09/2021 14:20 27oC (80.6oF) 29%
E (1000)
2b (5kt)
25/09/2021 13:50 27oC (80.6oF) 23%
ENE (0600)
2b (6kt)
25/09/2021 13:20 27oC (80.6oF) 29%
E (0800)
3b (8kt)
25/09/2021 12:50 28oC (82.4oF) 22%
E (0900)
3b (7kt)
25/09/2021 12:20 27oC (80.6oF) 27%
E (0900)
3b (9kt)
25/09/2021 11:50 28oC (82.4oF) 24%
ENE (0700)
4b (11kt)
25/09/2021 11:20 27oC (80.6oF) 31%
NE (0500)
4b (11kt)
25/09/2021 10:50 27oC (80.6oF) 27%
NE (0400)
4b (11kt)

Station Observations for the last 24 hours