ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/03/2019 02:20 9oC (48.2oF) 81%
WNW (2900)
2b (4kt)
27/03/2019 01:50 8oC (46.4oF) 87%
W (2600)
2b (6kt)
27/03/2019 01:20 8oC (46.4oF) 81% VARIABLE 1b (1kt)
27/03/2019 00:50 9oC (48.2oF) 81% VARIABLE 1b (2kt)
27/03/2019 00:20 8oC (46.4oF) 81%
NNW (3400)
1b (1kt)
26/03/2019 23:50 8oC (46.4oF) 81% CALM
26/03/2019 23:20 10oC (50.0oF) 81% VARIABLE 1b (2kt)
26/03/2019 22:50 10oC (50.0oF) 81%
W (2700)
2b (5kt)
26/03/2019 22:20 10oC (50.0oF) 81% VARIABLE 1b (1kt)
26/03/2019 21:50 10oC (50.0oF) 81% VARIABLE 1b (1kt)
26/03/2019 21:20 10oC (50.0oF) 81%
NE (0500)
1b (2kt)
26/03/2019 20:50 10oC (50.0oF) 81% VARIABLE 1b (1kt)
26/03/2019 20:20 12oC (53.6oF) 76% VARIABLE 1b (1kt)
26/03/2019 19:50 12oC (53.6oF) 76%
WSW (2400)
1b (2kt)
26/03/2019 19:20 12oC (53.6oF) 76% VARIABLE 1b (1kt)

Station Observations for the last 24 hours