ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/04/2021 12:20 19oC (66.2oF) 36%
ENE (0700)
3b (9kt)
20/04/2021 11:50 19oC (66.2oF) 36%
ENE (0600)
2b (6kt)
20/04/2021 11:20 19oC (66.2oF) 36%
NE (0500)
3b (10kt)
20/04/2021 10:50 19oC (66.2oF) 34%
ENE (0700)
2b (5kt)
20/04/2021 10:20 20oC (68.0oF) 29% VARIABLE 2b (6kt)
20/04/2021 09:50 19oC (66.2oF) 31% VARIABLE 2b (5kt)
20/04/2021 09:20 19oC (66.2oF) 31%
WSW (2500)
3b (9kt)
20/04/2021 08:50 18oC (64.4oF) 36%
WSW (2400)
3b (8kt)
20/04/2021 08:20 18oC (64.4oF) 36%
W (2800)
3b (10kt)
20/04/2021 07:50 17oC (62.6oF) 38% VARIABLE 3b (7kt)
20/04/2021 07:20 17oC (62.6oF) 38%
W (2800)
3b (9kt)
20/04/2021 06:50 17oC (62.6oF) 38%
W (2800)
4b (12kt)
20/04/2021 06:20 16oC (60.8oF) 44%
W (2700)
3b (8kt)
20/04/2021 05:50 16oC (60.8oF) 47%
S (1900)
2b (6kt)
20/04/2021 05:20 15oC (59.0oF) 47% VARIABLE 2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours