ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/05/2019 06:50 22oC (71.6oF) 45% VARIABLE 1b (2kt)
23/05/2019 06:20 21oC (69.8oF) 55%
NE (0500)
2b (4kt)
23/05/2019 05:50 21oC (69.8oF) 55% VARIABLE 1b (1kt)
23/05/2019 05:20 19oC (66.2oF) 67% VARIABLE 1b (1kt)
23/05/2019 04:50 17oC (62.6oF) 72% CALM
23/05/2019 04:20 17oC (62.6oF) 72% VARIABLE 1b (1kt)
23/05/2019 03:50 17oC (62.6oF) 72% VARIABLE 1b (2kt)
23/05/2019 03:20 19oC (66.2oF) 59%
SE (1300)
2b (5kt)
23/05/2019 02:50 18oC (64.4oF) 63% VARIABLE 1b (1kt)
23/05/2019 02:20 17oC (62.6oF) 77% VARIABLE 1b (1kt)
23/05/2019 01:50 17oC (62.6oF) 77%
SE (1400)
1b (3kt)
23/05/2019 01:20 17oC (62.6oF) 82% CALM
23/05/2019 00:50 17oC (62.6oF) 77% VARIABLE 1b (3kt)
23/05/2019 00:20 17oC (62.6oF) 72%
SW (2200)
1b (3kt)
22/05/2019 23:20 18oC (64.4oF) 63% VARIABLE 1b (1kt)

Station Observations for the last 24 hours