ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
07/04/2020 13:20 13oC (55.4oF) 50%
NNE (0200)
8b GUSTS 10b (39ktG52kt)
07/04/2020 12:50 12oC (53.6oF) 53%
NNE (0200)
7b GUSTS 9b (33ktG44kt)
07/04/2020 12:20 12oC (53.6oF) 57%
NNE (0200)
7b GUSTS 8b (28ktG40kt)
07/04/2020 11:50 12oC (53.6oF) 57%
NNE (0200)
7b GUSTS 8b (28ktG39kt)
07/04/2020 11:20 10oC (50.0oF) 61%
N (0100)
6b GUSTS 8b (26ktG37kt)
07/04/2020 10:50 10oC (50.0oF) 61%
N (0100)
6b GUSTS 8b (24ktG34kt)
07/04/2020 09:50 9oC (48.2oF) 70%
N (3600)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
07/04/2020 09:20 9oC (48.2oF) 70%
N (3600)
4b GUSTS 6b (16ktG27kt)
07/04/2020 08:50 8oC (46.4oF) 75%
N (3600)
5b GUSTS 7b (18ktG31kt)
07/04/2020 08:20 9oC (48.2oF) 70%
N (0100)
5b (18kt)
07/04/2020 07:50 9oC (48.2oF) 70%
N (3600)
4b (16kt)
07/04/2020 07:20 8oC (46.4oF) 75%
N (0100)
4b (16kt)
07/04/2020 06:50 8oC (46.4oF) 75%
N (3600)
4b (15kt)
07/04/2020 06:20 8oC (46.4oF) 75%
N (0100)
4b (16kt)
07/04/2020 05:50 9oC (48.2oF) 70%
N (0100)
4b (15kt)

Station Observations for the last 24 hours