ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Aigina (Aigina) Longitute (Lon): 23.564 Latitute (Lat): 37.763 Altitute (Alt): Nonem, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/10/2021 22:30 16oC (60.8oF) 33% CALM
19/10/2021 22:00 17oC (62.6oF) 31% CALM
19/10/2021 21:30 16oC (60.8oF) 33% CALM
19/10/2021 21:00 17oC (62.6oF) 31% CALM
19/10/2021 20:30 17oC (62.6oF) 31% CALM
19/10/2021 20:00 18oC (64.4oF) 29% CALM
19/10/2021 19:30 18oC (64.4oF) 29% CALM
19/10/2021 19:00 18oC (64.4oF) 29% CALM
19/10/2021 18:30 18oC (64.4oF) 29% CALM
19/10/2021 18:00 18oC (64.4oF) 29% CALM
19/10/2021 17:30 18oC (64.4oF) 29% CALM
19/10/2021 17:00 18oC (64.4oF) 29% CALM
19/10/2021 16:30 19oC (66.2oF) 27% CALM
19/10/2021 16:00 19oC (66.2oF) 27% CALM
19/10/2021 15:30 19oC (66.2oF) 27% CALM

Station Observations for the last 24 hours