ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Shinias (Shinias) Longitute (Lon): 24.015 Latitute (Lat): 38.142 Altitute (Alt): 4m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
15/12/2019 05:00 12oC (53.6oF) 43%
NW (3200)
2b (4kt)
15/12/2019 04:30 13oC (55.4oF) 40%
NW (3200)
2b (5kt)
15/12/2019 04:00 12oC (53.6oF) 43% VARIABLE 1b (2kt)
15/12/2019 03:30 13oC (55.4oF) 40%
NNW (3400)
1b (3kt)
15/12/2019 03:00 13oC (55.4oF) 40% VARIABLE 1b (2kt)
15/12/2019 02:30 14oC (57.2oF) 38% VARIABLE 1b (2kt)
15/12/2019 02:00 14oC (57.2oF) 38%
WNW (3000)
2b (4kt)
15/12/2019 01:30 13oC (55.4oF) 40%
NNW (3400)
2b (4kt)
15/12/2019 00:30 14oC (57.2oF) 38%
NW (3200)
2b (6kt)
15/12/2019 00:00 13oC (55.4oF) 40%
NW (3200)
2b (4kt)
14/12/2019 23:30 13oC (55.4oF) 40%
NNW (3300)
2b (4kt)
14/12/2019 23:00 14oC (57.2oF) 38%
NW (3200)
3b (9kt)
14/12/2019 22:30 13oC (55.4oF) 40%
NNW (3300)
2b (6kt)
14/12/2019 21:30 13oC (55.4oF) 40%
NW (3100)
4b (11kt)
14/12/2019 21:00 13oC (55.4oF) 40%
NW (3200)
3b GUSTS 5b (9ktG19kt)

Station Observations for the last 24 hours