ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Shinias (Shinias) Longitute (Lon): 24.015 Latitute (Lat): 38.142 Altitute (Alt): 4m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/08/2019 18:00 30oC (86.0oF) 61%
N (3500)
3b (9kt)
23/08/2019 17:30 30oC (86.0oF) 57%
N (3500)
3b (10kt)
23/08/2019 17:00 30oC (86.0oF) 57%
N (3500)
3b (10kt)
23/08/2019 16:30 30oC (86.0oF) 57%
N (3600)
3b (7kt)
23/08/2019 15:30 31oC (87.8oF) 54%
N (3600)
3b GUSTS 5b (9ktG20kt)
23/08/2019 15:00 32oC (89.6oF) 54%
N (3600)
3b (8kt)
23/08/2019 14:30 32oC (89.6oF) 51%
N (0100)
4b GUSTS 6b (11ktG23kt)
23/08/2019 14:00 32oC (89.6oF) 51%
N (0100)
4b (11kt)
23/08/2019 13:00 33oC (91.4oF) 48%
N (3600)
4b GUSTS 5b (11ktG21kt)
23/08/2019 12:30 33oC (91.4oF) 51%
N (3600)
4b (11kt)
23/08/2019 12:00 33oC (91.4oF) 51%
N (3600)
3b GUSTS 6b (9ktG22kt)
23/08/2019 11:30 33oC (91.4oF) 51%
N (0100)
3b GUSTS 6b (9ktG25kt)
23/08/2019 11:00 33oC (91.4oF) 55%
N (3600)
4b GUSTS 6b (11ktG24kt)
23/08/2019 10:30 33oC (91.4oF) 58%
N (3600)
3b GUSTS 6b (9ktG23kt)
23/08/2019 10:00 33oC (91.4oF) 55%
N (3600)
3b GUSTS 5b (10ktG20kt)

Station Observations for the last 24 hours