ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Shinias (Shinias) Longitute (Lon): 24.015 Latitute (Lat): 38.142 Altitute (Alt): 4m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
06/08/2020 07:00 28oC (82.4oF) 15%
NE (0400)
2b (4kt)
06/08/2020 06:30 28oC (82.4oF) 15%
NE (0400)
2b (4kt)
06/08/2020 06:00 27oC (80.6oF) 16%
NE (0500)
2b (4kt)
06/08/2020 05:30 26oC (78.8oF) 17%
NNE (0300)
2b (4kt)
06/08/2020 05:00 24oC (75.2oF) 20% VARIABLE 1b (2kt)
06/08/2020 04:30 21oC (69.8oF) 24% CALM
06/08/2020 04:00 20oC (68.0oF) 25% CALM
06/08/2020 03:30 20oC (68.0oF) 25% CALM
06/08/2020 03:00 20oC (68.0oF) 25% VARIABLE 1b (1kt)
06/08/2020 02:30 20oC (68.0oF) 25% VARIABLE 1b (2kt)
06/08/2020 02:00 20oC (68.0oF) 25% CALM
06/08/2020 01:30 21oC (69.8oF) 24% CALM
06/08/2020 00:30 23oC (73.4oF) 21%
N (3500)
2b (4kt)
06/08/2020 00:00 21oC (69.8oF) 24% VARIABLE 1b (2kt)
05/08/2020 23:30 21oC (69.8oF) 24% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours