ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Shinias (Shinias) Longitute (Lon): 24.015 Latitute (Lat): 38.142 Altitute (Alt): 4m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
16/10/2019 06:30 21oC (69.8oF) 24% CALM
16/10/2019 06:00 18oC (64.4oF) 29% CALM
16/10/2019 05:30 16oC (60.8oF) 33% VARIABLE 1b (1kt)
16/10/2019 05:00 15oC (59.0oF) 35% VARIABLE 1b (2kt)
16/10/2019 04:30 14oC (57.2oF) 38% CALM
16/10/2019 04:00 15oC (59.0oF) 35% CALM
16/10/2019 03:30 14oC (57.2oF) 38% VARIABLE 1b (1kt)
16/10/2019 03:00 14oC (57.2oF) 38% VARIABLE 1b (2kt)
16/10/2019 02:00 14oC (57.2oF) 38%
NNW (3300)
1b (3kt)
16/10/2019 01:30 13oC (55.4oF) 40% VARIABLE 1b (2kt)
16/10/2019 01:00 14oC (57.2oF) 38% CALM
16/10/2019 00:30 15oC (59.0oF) 35% VARIABLE 1b (3kt)
15/10/2019 23:30 14oC (57.2oF) 38% VARIABLE 1b (1kt)
15/10/2019 22:30 14oC (57.2oF) 38%
NNW (3400)
1b (3kt)
15/10/2019 22:00 15oC (59.0oF) 35% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours