ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Shinias (Shinias) Longitute (Lon): 24.015 Latitute (Lat): 38.142 Altitute (Alt): 4m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/10/2021 14:00 20oC (68.0oF) 25%
NNE (0200)
2b (6kt)
19/10/2021 13:30 20oC (68.0oF) 25%
N (0100)
2b (6kt)
19/10/2021 12:50 21oC (69.8oF) 24%
N (3600)
3b GUSTS 5b (7ktG18kt)
19/10/2021 12:30 19oC (66.2oF) 27%
N (3600)
3b (8kt)
19/10/2021 12:00 21oC (69.8oF) 24%
N (3600)
3b (8kt)
19/10/2021 11:30 21oC (69.8oF) 24%
N (3500)
3b (10kt)
19/10/2021 11:00 21oC (69.8oF) 24%
N (3600)
3b GUSTS 5b (8ktG19kt)
19/10/2021 10:30 22oC (71.6oF) 22%
N (3600)
3b GUSTS 5b (9ktG19kt)
19/10/2021 10:00 21oC (69.8oF) 24%
N (0100)
3b (8kt)
19/10/2021 09:30 21oC (69.8oF) 24%
N (3600)
3b (8kt)
19/10/2021 08:30 21oC (69.8oF) 24%
N (0100)
3b (7kt)
19/10/2021 08:00 20oC (68.0oF) 25%
N (0100)
3b GUSTS 5b (7ktG17kt)
19/10/2021 07:30 20oC (68.0oF) 25%
N (0100)
3b (7kt)
19/10/2021 07:00 19oC (66.2oF) 27%
N (0100)
2b (5kt)
18/10/2021 14:00 21oC (69.8oF) 24%
NNE (0300)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours