ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Shinias (Shinias) Longitute (Lon): 24.015 Latitute (Lat): 38.142 Altitute (Alt): 4m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
16/02/2019 17:30 9oC (48.2oF) 53%
N (0100)
3b (9kt)
16/02/2019 16:00 8oC (46.4oF) 56%
N (3500)
3b GUSTS 5b (10ktG21kt)
16/02/2019 15:00 8oC (46.4oF) 56%
N (3600)
3b GUSTS 5b (9ktG21kt)
16/02/2019 14:00 8oC (46.4oF) 56%
N (3600)
4b GUSTS 6b (11ktG22kt)
16/02/2019 13:30 8oC (46.4oF) 56%
N (3600)
3b GUSTS 5b (9ktG21kt)
16/02/2019 12:30 9oC (48.2oF) 53%
N (0100)
4b (12kt)
16/02/2019 11:30 7oC (44.6oF) 60%
N (3500)
4b GUSTS 7b (14ktG29kt)
16/02/2019 10:30 7oC (44.6oF) 60%
N (3600)
4b GUSTS 6b (13ktG26kt)
16/02/2019 10:00 8oC (46.4oF) 56%
N (3600)
4b GUSTS 6b (11ktG27kt)
16/02/2019 09:30 8oC (46.4oF) 56%
N (3500)
4b GUSTS 6b (13ktG26kt)
16/02/2019 08:30 7oC (44.6oF) 60%
N (3500)
4b GUSTS 6b (12ktG25kt)
16/02/2019 08:00 7oC (44.6oF) 60%
N (3500)
4b GUSTS 6b (12ktG24kt)
16/02/2019 07:30 7oC (44.6oF) 60%
N (3500)
4b GUSTS 6b (13ktG25kt)
16/02/2019 07:00 7oC (44.6oF) 60%
N (3500)
4b (16kt)
16/02/2019 06:30 7oC (44.6oF) 60%
N (3500)
4b GUSTS 7b (15ktG29kt)

Station Observations for the last 24 hours