ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Shinias (Shinias) Longitute (Lon): 24.015 Latitute (Lat): 38.142 Altitute (Alt): 4m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
26/04/2019 01:30 14oC (57.2oF) 38% CALM
26/04/2019 01:00 15oC (59.0oF) 35% CALM
26/04/2019 00:30 15oC (59.0oF) 35% VARIABLE 1b (3kt)
26/04/2019 00:00 15oC (59.0oF) 35% VARIABLE 1b (1kt)
25/04/2019 23:00 14oC (57.2oF) 38% VARIABLE 1b (2kt)
25/04/2019 22:30 14oC (57.2oF) 38% VARIABLE 1b (1kt)
25/04/2019 22:00 15oC (59.0oF) 35% CALM
25/04/2019 21:30 15oC (59.0oF) 35% CALM
25/04/2019 21:00 15oC (59.0oF) 35% VARIABLE 1b (2kt)
25/04/2019 19:30 15oC (59.0oF) 35%
NE (0500)
1b (3kt)
25/04/2019 18:00 16oC (60.8oF) 33% VARIABLE 1b (2kt)
25/04/2019 17:30 16oC (60.8oF) 33% VARIABLE 1b (2kt)
25/04/2019 14:00 19oC (66.2oF) 27% VARIABLE 1b (2kt)
25/04/2019 13:00 21oC (69.8oF) 24% VARIABLE 1b (2kt)
25/04/2019 12:30 22oC (71.6oF) 22%
ENE (0600)
1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours