ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Olympic Swimming Center/Athens Center (Olympic Swimming Center/Athens Center) Longitute (Lon): 23.731 Latitute (Lat): 37.968 Altitute (Alt): 75m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/02/2019 16:00 10oC (50.0oF) 53% CALM
17/02/2019 03:30 7oC (44.6oF) 65%
NE (0500)
2b (4kt)
16/02/2019 05:00 7oC (44.6oF) 65%
NE (0400)
2b (4kt)
16/02/2019 04:30 6oC (42.8oF) 75%
NNE (0300)
1b (3kt)
16/02/2019 04:00 6oC (42.8oF) 75%
NNE (0200)
2b (4kt)
16/02/2019 03:30 6oC (42.8oF) 75%
NNE (0300)
2b (4kt)
16/02/2019 03:00 6oC (42.8oF) 75%
NE (0400)
2b (4kt)
16/02/2019 02:30 6oC (42.8oF) 75%
NE (0500)
2b (6kt)
16/02/2019 02:00 6oC (42.8oF) 75%
NNE (0300)
2b (5kt)
16/02/2019 01:00 6oC (42.8oF) 75%
NE (0400)
2b GUSTS 4b (5ktG16kt)

Station Observations for the last 24 hours