ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Olympic Swimming Center/Athens Center (Olympic Swimming Center/Athens Center) Longitute (Lon): 23.731 Latitute (Lat): 37.968 Altitute (Alt): 75m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/10/2021 21:00 15oC (59.0oF) 71% VARIABLE 1b (2kt)
19/10/2021 20:20 15oC (59.0oF) 67% VARIABLE 1b (1kt)
19/10/2021 19:50 15oC (59.0oF) 67% CALM
19/10/2021 19:20 15oC (59.0oF) 67% VARIABLE 1b (1kt)
19/10/2021 19:00 15oC (59.0oF) 67% CALM
19/10/2021 18:30 15oC (59.0oF) 67% CALM
19/10/2021 17:50 16oC (60.8oF) 58% VARIABLE 1b (2kt)
19/10/2021 17:20 16oC (60.8oF) 58% VARIABLE 1b (2kt)
19/10/2021 17:00 17oC (62.6oF) 55% VARIABLE 1b (3kt)
19/10/2021 16:20 17oC (62.6oF) 51%
NE (0500)
1b (3kt)
19/10/2021 15:50 18oC (64.4oF) 51%
ENE (0600)
2b (4kt)
19/10/2021 15:00 19oC (66.2oF) 45%
NE (0500)
1b (3kt)
19/10/2021 14:20 20oC (68.0oF) 42%
ENE (0600)
2b (4kt)
19/10/2021 13:20 21oC (69.8oF) 42%
ENE (0700)
2b (4kt)
19/10/2021 12:50 20oC (68.0oF) 45%
ENE (0600)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours