ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Olympic Swimming Center/Athens Center (Olympic Swimming Center/Athens Center) Longitute (Lon): 23.731 Latitute (Lat): 37.968 Altitute (Alt): 75m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/04/2019 16:00 18oC (64.4oF) 51% CALM
23/04/2019 15:30 18oC (64.4oF) 51% VARIABLE 1b (2kt)
23/04/2019 15:00 18oC (64.4oF) 48% VARIABLE 1b (2kt)
23/04/2019 14:00 18oC (64.4oF) 48% VARIABLE 1b (3kt)
23/04/2019 13:30 19oC (66.2oF) 45%
W (2600)
1b (3kt)
23/04/2019 13:00 20oC (68.0oF) 39%
WSW (2400)
2b (4kt)
23/04/2019 12:00 19oC (66.2oF) 45% VARIABLE 1b (2kt)
23/04/2019 11:30 19oC (66.2oF) 42% VARIABLE 1b (1kt)
23/04/2019 11:00 18oC (64.4oF) 44% VARIABLE 1b (3kt)
23/04/2019 10:30 18oC (64.4oF) 48% VARIABLE 1b (3kt)
23/04/2019 09:30 17oC (62.6oF) 44% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours